لیست ثبت نام های کلاس

کلینیک آموزش درساژ

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 نوشاد احمدی تهران ثبت نام تایید
2 رضا جعفری تهران ثبت نام تایید
3 سیده نوشین ذوالفقاری البرز ثبت نام تایید
4 ارسلان یقین علی تهران ثبت نام تایید
5 محیا نعیمی تهران ثبت نام تایید
6 احمد میری تهران ثبت نام تایید
7 مهدیه سعادت نژاد اصفهان ثبت نام تایید ثبت نام حسین نوروزی اصفهانی به جای مهدیه سعادت نژاد صحیح است
8 امیر مهدی عابدینی تهران ثبت نام تایید
9 ثمینه اشتیاقی تهران ثبت نام تایید
10 مهسا سرلک البرز ثبت نام تایید
11 مجید امیرآبادی تهران ثبت نام تایید
12 محسن جدیدی تهران ثبت نام تایید
13 فاطمه موسویان البرز ثبت نام تایید
14 نیوشا نجفی نیا تهران ثبت نام تایید
15 سمیه حاصلی تهران ثبت نام تایید
16 آرش رحمتی البرز ثبت نام تایید
17 گلناز نجفی تهران ثبت نام تایید
18 علیرضا مسچی تهران ثبت نام تایید
19 کیوان قوچی سلدوزی تهران ثبت نام تایید
20 فاطمه ملکی آدرانی البرز ثبت نام تایید
21 ساجده سیفی تهران ثبت نام تایید
22 حامد مهدی پور روشن مازندران ثبت نام تایید
23 احسان حیدری تهران ثبت نام تایید
24 حسن نکونام تهران ثبت نام تایید
25 مصطفی طبرزدی تهران ثبت نام تایید
26 الناز تقی پور البرز ثبت نام تایید
27 سارا صادقی البرز ثبت نام تایید
28 ندا بختیاری تهران ثبت نام تایید
29 کیمیا شیرخانی تهران ثبت نام تایید
30 سروش غروی البرز ثبت نام تایید
31 عطیه برادران تهران ثبت نام تایید
32 سیدمهدی حسینی تهران ثبت نام تایید
33 مجید سبزچمنی یزد ثبت نام رد انصراف از شرکت در کلاس
34 حسین نوروزی اصفهانی اصفهان ثبت نام رد
35 نیلوفر خوش خلق تهران ثبت نام رد