لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و دومین رویداد هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی دیامنتی توسن تهران عباس خدام تایید
2 یوسف انق الکسیا 1 کوثر تهران نوید نجفیان تایید
3 بهرام وجدانی هپی گرل شهداء(قصرفیروزه) تهران امیرسرخیل تایید
4 امیر هاشم پور (الای) شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید
5 محمد سیاه منصوری سردار میثاق تهران پدرام کردبچه تایید (خارج رده)
6 یوسف انق هیرو کوثر تهران اقای جوانی تایید
7 محمدصادق حیرانیان (پالرمو) شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید
8 بهرام وجدانی ددیاکو شهداء(قصرفیروزه) تهران خانوم صدیق نیا تایید
10 یوسف انق تام خراسان کوثر تهران اقای عیسی ابادی تایید
9 سعید عزتی دلگادو توسن تهران سعید کریمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)