لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع): B نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 استاتیرا غفاری آکاسانتوس حبیبی تهران استاتیرا غفاری تایید
2 ملیکا جعفریان اکاردی آزمون تهران ملیکا جعفریان تایید
3 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
4 آرشا غفاری چیتا حبیبی تهران آرشا غفاری تایید
5 کیارش حسن زاده (کاسیوس) الماس کویر کرمان یعقوبی تایید
6 آرمان طلائیان ژوپیتر ابرش قزوین آرمان طلائیان تایید
7 محمد متین فرشادی پناه سناتور چابک قم محمد متین فرشادی پناه تایید
8 هانا نامدار آکوئیلا امام خمینی تهران هانا نامدار تایید (خارج رده)
9 سیتا امیری زاده جیسی رخش صبا کرمان رضاالله دادی تایید (خارج رده)
10 عرشیا فیض شنل ریور امام خمینی تهران فیض تایید
11 رضا مرزبانیان کول بست آریاسب تهران آقاجانی تایید
12 پویا مهری سیسیلیا-آر آریاسب تهران خانجانی تایید (خارج رده)
13 امیر محمد حسینعلی کایا رخش صبا تهران امیر محمد حسینعلی تایید
15 ساغر کریمی (آرنیکا) الماس کویر کرمان ساغر کریمی تایید
17 کیارش حسن زاده الوشیا الماس کویر کرمان کیارش حسن زاده تایید
18 محمدپارسا حبیبی (پائون) حبیبی تهران تایید
19 رسا رضائی فمی جم آذربایجان غربی تایید (خارج رده)
20 لوییز رویا جمشیدخانی نیکسون بی جم تهران تایید
21 هلیا رحیمی (گرد باد) مهرآریا قزوین تایید
22 لوییز رویا جمشیدخانی (ارم) جم تهران تایید
14 آرشا غفاری کورونا حبیبی تهران آرشا غفاری رد (انصراف کاربر)
16 استاتیرا غفاری دیسکاوری حبیبی تهران استاتیرا غفاری رد (انصراف کاربر)