لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو: B1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 دانیال محزون فلورت آزمون تهران دانیال محزون تایید
2 داود پوررضایی ایلونا وی اچ آزمون تهران یوسفی تایید
3 محمود پورحیدری بریوسا بام تهران محمود پور حیدری تایید
4 هاشم ذنوبی کاملیا بام تهران شیخی تایید
5 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید
6 مجید شریفی جاتارینا آزمون تهران اعکاف زاده تایید
7 محمد زرین دانای شهاب تهران محمد زرین تایید
8 نوید نجفیان دارینو کوثر تهران نوید نجفیان تایید
9 امید غریبی کاستنس ایندگان تهران غریبی تایید
10 مازیار جمشیدخانی دی جی ابرش تهران شیرازی تایید
11 شراگیم حبیبی داروین دی زد ثقفی تهران سلمان ثقفی تایید
12 علی رحمتی هانتر آزمون تهران آقای مسعودی تایید
13 ملیکا غروی البیسکه آزمون تهران ملیکا غروی تایید
14 مهدی حمزئ اشتوزن برگ ایثار همدان صادق ثنایی تایید
15 حمیدرضا حاجی کندی ایلمان وی نزاجا تهران عباس جمالی تایید
16 رامین شهابی (کونیرکا) آزمون تهران خانم حسینی تایید
17 سید حمیدرضا جوزی ورنا الغدیر تهران نصیر زاده تایید
18 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
19 مسعود برجیان شکیرا بام تهران برجیان تایید
20 محمدرضا بهرامی والری شکوری البرز محمدرضا بهرامی تایید
21 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی تایید
22 محمد نقاش سسرینا آزمون تهران مهندس علیمحمدی تایید
23 علیرضا علیرضایی آفن جم تهران محمدی چهر تایید
24 مسعود مکاری نژاد ارگنتو13 ابرش تهران علی مخلصی تایید
25 رادمرد هوشمند کلیر اسکای بام البرز هوشمند تایید
26 دنیا فکوریان گاروان آزمون تهران پوررضایی تایید
27 مجید منصوری ;کور کاوادور الوند تهران یوسفی تایید
28 محمد رسول رحیم زاده اندولا فرمان آرا البرز رضاسلیمی تایید
29 علی کمپانی کوئی رینوس بام تهران کمپانی تایید
30 مازیار جمشیدخانی کوئین ژوزفین ابرش تهران مهتاب سیاتیری تایید
31 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
32 پیام رحیمی سانتیاگو آزمون تهران شرکت سفیر استون تایید
33 سیاوش کریمی گلدرز زد بام تهران رادخواه تایید
34 مجتبی مکاری نژاد اکسترا بام تهران اقای سلیمی تایید
35 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران سیاه منصوری تایید
36 رامین شهابی (دژانگو) آزمون تهران عکاف زاده تایید
37 دانیال محزون فلوپ اِبالیا آزمون تهران دانیال محزون تایید
38 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران تنباکوکار تایید
39 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید
40 علیرضا عامری وینر آریاسب تهران دانش پناه تایید
41 حسین رضایی بیوتی میلاد صدر تهران ابوالحسنی تایید
42 محمد خسروشاهی زرلین فرمان آرا البرز خسروشاهی تایید
43 سامان دارابی فید بک الغدیر تهران یوسفی تایید
44 ایمان عرب کاستار آریاسب البرز گندم عرب تایید
45 مازیار جمشیدخانی الیتا جم تهران صیادی زاده تایید
46 حمیدرضا حاجی کندی چنل یو زد نزاجا تهران عباس جمالی تایید
47 محمود پورحیدری پادینوس آریاسب تهران هومن منصوریان تایید
48 داود پوررضایی سیرونت آزمون تهران یوسفی تایید
49 حمیدرضا حسینی بربری پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید
50 امید غریبی المیور اس ایندگان تهران غریبی تایید
51 حمید حاجیلو دیزاین آریاسب تهران حاجلو تایید
52 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
53 علی رحمتی کیو وادیس آزمون تهران علی رحمتی تایید
54 شراگیم حبیبی بی پلیر بام تهران سبحانی تایید
56 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران عزیزنیا تایید
57 حمزه عبادی کورتینا ایندگان تهران کمپانی تایید
58 تیام بختیاری اسنوبال آزمون تهران تیام بختیاری تایید
59 محمد زرین اسکادو شهاب تهران وحید نجد تایید
60 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
61 نوید نجفیان کودینا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
62 مجید شریفی گلد فایر آزمون تهران مجید شریفی تایید
63 سهراب معصومی تورگال دو ویرتون بام تهران سهراب معصومی تایید
64 ایمان کریمی فر وینر آزمون تهران ایمان کریمی فر تایید
65 مازیار جمشیدخانی لیریک تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
66 علی پوررضایی اکسیوس اس آزمون تهران پوررضایی تایید
67 مجید منصوری کبری بی الوند تهران قره باغی تایید
69 فرامرز باب الحوائجی فید اس ابرش تهران آقای احسانی فاخر تایید
70 اسماعیل شبستری سلبریشن آذرفراز تهران شبستری تایید
71 سید حمیدرضا جوزی ساندولو الغدیر تهران زاینده تایید
72 مسعود برجیان آتلانتا بام تهران برخوردار تایید
73 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز هوشمند تایید
74 محمود پورحیدری سان لایت بام تهران مهندس خسروانی تایید
75 احسان صفری نژاد لرد براوو حبیبی تهران نیکوپور تایید
76 مهدی حمزئ بای مولگا ایثار همدان صادق ثنایی تایید
77 حمیدرضا حاجی کندی تارازد نزاجا تهران احسان سقائیان تایید
78 مسعود مکاری نژاد بودا ابرش تهران محمد عرب تایید
79 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید
80 هاشم ذنوبی اپیدوت بام تهران احسان اسدی تایید
81 محمد حسین مکاری نژاد چاریلون ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
82 امید غریبی کاسوتی ایندگان تهران احمدی تایید
83 علی رحمتی کواستا زد آزمون تهران آقای شعاعی تایید
85 محمد زرین یونیک شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
86 مازیار جمشیدخانی کندی جم تهران رجبی تایید (خارج رده)
87 نغمه خانجانی رودی آریاسب تهران نغمه خانجانی تایید
88 ملیکا غروی تینکربل آزمون تهران آقای گرجی تایید
89 مجید شریفی ایندیان آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
90 دانیال محزون فاینال چپتر آزمون تهران دانیال محزون تایید
91 داود پوررضایی ادونچر آزمون تهران بختیاری تایید
92 رامین شهابی سرادو زد آزمون تهران درگاهی تایید
93 حمیدرضا حاجی کندی گلدپای ون کوکشف نزاجا تهران علیمحمدی تایید (خارج رده)
55 علی امیری اسپریت استار آذین البرز اقای دشتی رد (انصراف کاربر)
68 دنیا فکوریان کلترانه آزمون تهران پوررضایی رد (انصراف کاربر)
84 شراگیم حبیبی لاکی لیدی بام تهران کریمی رد (انصراف کاربر)