لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیررضا مقدم (بورن فور فلای) مقدم تهران شاکری تایید (خارج رده)
2 کیان کمال فر دو نباب آریاسب تهران کیان کمال فر تایید (خارج رده)
3 ملیکا غروی اسپوکی آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
4 کیوان بشیرنژاد دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
5 امیررضا مقدم ایبو مقدم تهران مقدم تایید (خارج رده)
6 علیرضا قیاسی فور اور کلاک البرز عیلرضا قیاسی تایید (خارج رده)
7 مصطفی رشتیانی فانتسی آریاسب تهران . تایید (خارج رده)
8 حمیدرضا حسینی باران پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
9 علیرضا رجبی ویونا جم تهران علیرضا رجبی تایید (خارج رده)
10 تارخ پرند اینکردبل آزمون تهران داور تایید
11 سید علی سرشار کوکا کولا زد جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
12 امید غریبی المیور اس ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
13 اسماعیل شبستری مستربلک آذرفراز تهران شبستری تایید (خارج رده)
14 کامیار وجدانی چاکلوبت آریاسب تهران شرکت یحیی تایید
15 پویا مهری اینیستا آزمون تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
16 محسن امینی کندر196 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید
17 رامین شهابی بیوتی دایموند آزمون تهران دانیل استراب تایید
18 دانیال محزون مون شاین آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
19 حمزه عبادی جیزیلانا ایندگان تهران کمپانی تایید (خارج رده)
20 پیمان رحیمی لرد گرانوس آزمون تهران شرکت سفیراستون تایید (خارج رده)
21 مسعود مکاری نژاد گیگوت ابرش تهران شاهرخ مقدم تایید (خارج رده)
22 بهناز اسدی بونیتا شهداء(قصرفیروزه) تهران بهناز اسدی تایید
23 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
24 محمد زرین کورنلیا شهاب تهران شادی حاجی احمدی تایید خارج ازرده
25 حسین منتظری گرندیور بام تهران آقای علی آبادی تایید
26 سینا سیاه منصور فور جامپ پردیس تهران سینا سیاه منصوری تایید (خارج رده)
28 علی کمپانی آزورانیا 5 ایندگان تهران کمپانی تایید (خارج رده)
29 شاهین مطلب زاده کیپ تاون آریاسب تهران مطلب زاده تایید
30 هلیا خوشنودیان هیت ویو حبیبی تهران هلیا خوشنودیان تایید
31 تارخ پرند کوئیک لیدی زد آزمون تهران پورشیرازی تایید (خارج رده)
32 مهدی حمزئ اشتوزن برگ ایثار همدان صادق ثنایی تایید
33 حسین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
35 آرش سجادی یوتارو آزمون تهران آرش سجادی تایید
36 مهتاب سیاتیری تنت زد جم تهران اژدرکش تایید
37 مجید نبی لو آشیل شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
38 سورن احسانی فاخر کنکورد ابرش قزوین احسانی فاخر تایید خارج ازرده
39 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید
40 علیرضا عامری دیامانت جی آریاسب تهران شیرانی تایید (خارج رده)
41 محمد رضا طراحیان ایدن ایس حبیبی تهران خانم جعفریان تایید
42 حمیدرضا حسینی کارما مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
43 امید غریبی اپریکات وی ال اس ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
44 کیوان بشیرنژاد فیوچر 30 آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
45 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد چیتگر تهران مصطفی احمدی تایید
46 پویا مهری کنتندرو آزمون تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
47 سید حمیدرضا جوزی کلاریمو الغدیر تهران کلاته تایید خارج ازرده
48 حسام زندیه ونوس آزمون تهران .... تایید (خارج رده)
49 مجید شریفی اپریکات آزمون تهران مهدیزاده تایید (خارج رده)
50 ملیکا غروی زاکینتوس آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
51 رامین شهابی کندنتو آزمون تهران آقای درگاهی تایید (خارج رده)
52 پدرام دلیل بالوین بوی ایثار همدان امیر رضا عزیزی تایید (خارج رده)
53 تارخ پرند نوبل آزمون تهران بنی اسد تایید (خارج رده)
54 مصطفی رشتیانی امبلوس آریاسب تهران . تایید (خارج رده)
55 حمیدرضا حسینی آملیا مقدم تهران روجا سلطانی تایید (خارج رده)
56 محمد حسین اسحاقیان اوینه وی جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
57 سجاد دهقانیان کانت داون آریاسب تهران مهرداد عامری تایید
58 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان تایید
59 حمیدرضا دارستانی (چاردونای) امام خمینی تهران جمشیدی تایید (خارج رده)
60 علیرضا موفق کارا کاسینی چیتگر تهران تایید (خارج رده)
61 ایمان کریمی فر (فانتوم) آزمون تهران تایید (خارج رده)
67 علیرضا قیاسی آریوس نوبلیتا کلاک البرز تایید (خارج رده)
0 اسماعیل شبستری سلبریشن آذرفراز تهران شبستری رد (خارج رده)
0 علیرضا معتمد راد سان کارلوس کوثر تهران مایسا رمضانی رد (خارج رده)
0 علیرضا وفائی جولی پردیسان تهران اقای وفایی رد
0 علی عزیزنیا ورسار دولئو بام تهران خانم نصیری رد خارج ازرده
0 علی عزیزنیا روبی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان رد خارج ازرده
27 رضا جعفری نونیکس کوثر تهران وحید احیایی رد (انصراف کاربر)
34 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد رد (انصراف کاربر) (خارج رده)