لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو: B نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین رضایی بیوتی میلاد صدر تهران ابوالحسنی تایید (خارج رده)
2 عبدالله محبی ایندیگو ابرش تهران اقای زارع زاده تایید (خارج رده)
3 دانیال محزون کوری دالیس زد آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
4 داود پوررضایی سیندی رز بیروت آزمون تهران نعمتی تایید (خارج رده)
5 طاهر عبدی بلانکو آذرفراز تهران باشگاه آذرفراز تایید (خارج رده)
6 رضا شکری کاپیتانو آذرفراز تهران باشگاه آذرفراز تایید (خارج رده)
7 حمزه عبادی دیامانتا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
8 ملیکا غروی دومانارتو آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
9 حمیدرضا حسینی جینا الیویا پی.اس پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
10 علی پوررضایی اکسیوس اس آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
11 مجید شریفی گاجا آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
12 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید (خارج رده)
13 دنیا فکوریان گاروان آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
14 یزدان ملاافضل زاریسا وی دی ال میلاد صدر تهران محمد الهیار تایید
15 ارشیا نجفی نیا یوونیا بام تهران کالسکه طلایی تایید
16 سام معصومی دانته بام تهران سام معصومی تایید
17 متین رضا خانلو له کانت شبنم تهران حمید نیکوپور تایید
18 محمد حسین عقیقی کرلادو آزمون تهران عقیقی تایید
19 طاهر عبدی وینر آذرفراز تهران باشگاه آذرفراز تایید (خارج رده)
20 ملیکا غروی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
21 طلایه خندان لاریسا فرمان آرا البرز طلایه خندان تایید
22 نیوشا نجفی نیا دیوا روزا بام تهران کالسکه طلایی تایید
23 علیرضا موفق اپریکات آزمون تهران مهدی زاده تایید
24 علی محمد نیکوپور بن کینگ شبنم تهران سعیدی تایید
25 علی پوررضایی تی جوی تی جیم آزمون تهران علیمحمدی تایید (خارج رده)
26 حمزه عبادی لیلیز آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
27 رامین شهابی تکیلا سان رایز آزمون تهران آقای درگاهی تایید (خارج رده)
28 تیام بختیاری ایس آزمون تهران تیام بختیاری تایید (خارج رده)
29 مجید شریفی هارلی وایل آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
30 داود پوررضایی فاروخ آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
31 دانیال محزون ژولیه فلور آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
32 حمیدرضا حسینی بربری پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
33 طاهر عبدی لیدی کانتوس آذرفراز تهران باشگاه آذرفراز تایید (خارج رده)
35 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
36 شبنم غازی بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید (خارج رده)
37 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران مهاجر تایید (خارج رده)
38 فائزه غروی کارتن زد آزمون تهران آناهیتا پارسا تایید (خارج رده)
39 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید
40 ارشیا نجفی نیا زورو بام تهران کالسکه طلایی تایید
41 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
42 یزدان ملاافضل هپی میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید
43 متین رضا خانلو جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
44 سام معصومی فیوچر بام تهران سام معصومی تایید
45 سید حمیدرضا جوزی کامبیناتور الغدیر تهران زاینده تایید (خارج رده)
46 دانیال محزون کامیسر آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
47 داود پوررضایی فاونا آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
48 علی پوررضایی کریستا او.اچ آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
49 تارخ پرند کالو آزمون تهران سلیم رسولی تایید (خارج رده)
50 طاهر عبدی آیریس آذرفراز تهران خانم ایزدی تایید (خارج رده)
51 مجید شریفی گسیدین آزمون تهران کلاهدوزان تایید (خارج رده)
52 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
53 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
54 ملیکا غروی البیسکه آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
55 رضا شکری دکتر اِل اِی آذرفراز تهران محسن مولایی تایید (خارج رده)
56 ایمان کریمی فر یوتو آزمون تهران تایید (خارج رده)
57 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران تایید (خارج رده)
58 سید حمیدرضا جوزی ساندولو الغدیر تهران تایید (خارج رده)
59 دنیا فکوریان (کلد ترین) آزمون تهران تایید (خارج رده)
60 علی راستگوپسند انریکو الغدیر تهران تایید (خارج رده)
61 رضا شکری لا لولیتا آذرفراز تهران تایید (خارج رده)
62 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران تایید (خارج رده)
63 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران تایید
34 محمد گرایلی کامانتازد شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)