لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو: B نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 یلدا اصل زعیم شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید
2 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
3 ایلیا علیمحمدی آیتکین آریاسب تهران هادی ساعی تایید
4 کارن معصومی فلدرچه بام تهران کارن معصومی تایید
5 علیرضا موفق اپریکات آزمون تهران مهدی زاده تایید (خارج رده)
6 آرشا غفاری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
8 لوییز رویا جمشیدخانی زئوس جم تهران مقدم تایید
9 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
10 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید
11 نیوشا نجفی نیا چالیسا بام تهران کالسکه طلایی تایید (خارج رده)
13 فائزه غروی کارتن زد آزمون تهران آناهیتا پارسا تایید (خارج رده)
14 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
15 علیرضا رضوی آتینا آزمون تهران رژین بنی هاشمی تایید (خارج رده)
16 رضا مرزبانیان الودوالا آریاسب تهران خانم دکتر نورعلی تایید
17 شبنم غازی بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید (خارج رده)
18 دانیال محزون کامیسر آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
19 امیر متین ماندگاری سیدنی بام تهران امیر متین ماندگاری تایید
20 کیوان بشیرنژاد آرژانتینا آزمون تهران عبدالوهابی تایید (خارج رده)
21 یلدا اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
22 استاتیرا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید
24 کارن معصومی بلکی بام تهران کارن معصومی تایید
25 مهدی علیخانی إسرا رخش لشگر 16 زرهی قزوین رضا علیخانی تایید
26 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران فراز قمصری تایید
27 آرشا غفاری سردار شبنم تهران آرشا غفاری تایید
28 ویونا معتمد هاشمی سیتلّا بام تهران ویونامعتمدهاشمی تایید
29 لوییز رویا جمشیدخانی نیکسون بی جم تهران خاکباز تایید
30 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
31 فاطمه پورضایی گلدن هورس میلاد صدر تهران محمدابوالحسنی زاده تایید
32 سلمان ثقفی کریوتا ثقفی تهران تایید (خارج رده)
33 سلمان ثقفی بیانکا ثقفی تهران تایید (خارج رده)
34 ایمان کریمی فر وینر آزمون تهران تایید (خارج رده)
7 ویونا معتمد هاشمی همبیزی بام تهران ویونا معتمدهاشمی رد (انصراف کاربر)
12 رضا شکری لا لولیتا آذرفراز تهران خانم ایزدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
23 ایلیا علیمحمدی لیدی جین جم تهران هدیه مدی رد (انصراف کاربر)