لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو: O1 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد دیانتی جولوا فرمان آرا تهران محمد دیانتی تایید
2 لادن امیرماهانی دو نات هزیتیت آریاسب تهران لادن امیرماهانی تایید
3 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید
4 سینا مجدپور سوت آرژانتینا بام تهران سینا مجدپور تایید
5 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید
6 بهنام میرزامحمدی کاسینا آذرفراز تهران باشگاه آذرفراز تایید
7 سلمان ثقفی بیانکا ثقفی تهران سید علی مجتهدزاده تایید
8 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران راستگوپسند تایید
9 سامان وحدت یوربان زد آریاسب تهران سامان وحدت تایید
10 مهسا شفیعی والری آزمون تهران شفیعی تایید
11 حسین یوسفی ;کور کاوادور الوند تهران حسین یوسفی تایید
12 ارشد ابرغانی الدرادو 2 ابرغانی البرز ارشد ابرغانی تایید
13 جعفر افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی تایید
14 محسن نیکوزادکهن چامهوک آزمون تهران محسن نیکوزاد تایید
15 حمید محمدی املین ابرش تهران حمید محمدی تایید
16 محسن فلاحیان کابانا بام تهران فلاحیان تایید
17 امیر جلیلی فرد چلسی آتا آذربایجان غربی امیر جلیلی فرد تایید
18 رامین سجادی زائومی آزمون تهران رامین سجادی تایید
19 نیما عطارچی گلدیکا آریاسب تهران نیما عطارچی تایید
20 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران مظفری تایید
21 ساناز خامنه سالاندر کوثر تهران ساناز خامنه تایید
22 کیوان اردوخانی کوبالیبرویکی آریاسب تهران خانم صالحی تایید
23 شیما عبدالرزاق دونات هزی آزمون تهران ابوالفضل منصوری تایید
24 ملینا صالحی بخش مایا آذرفراز تهران ملینا صالحی تایید
26 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید
27 مهدیه طباطبایی سینتیا اس ابرش تهران طباطبایی تایید
28 فرزاد فطانت ونیتی کوثر تهران نجفیان تایید
30 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید
32 سلمان ثقفی کریوتا ثقفی تهران سلمان ثقفی تایید
33 امیرحسین قلندر ایرجردن بام تهران قلندر تایید
34 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی تایید
35 سامان وحدت آرمان آریاسب تهران سامان وحدت تایید
36 مهسا شفیعی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید
37 افشین اشتری فیلیپر دبلیو آزمون تهران افشین اشتری تایید
38 ارشد ابرغانی بی کوئیک ابرغانی البرز ارشد ابرغانی تایید
39 علی راستگوپسند انریکو الغدیر تهران تایید
25 محمد دیانتی ماهور فرمان آرا تهران محمددیانتی رد (انصراف کاربر)
29 سینا مجدپور اس أم لندن بام تهران سینا مجدپور رد (انصراف کاربر)
31 مهتاب دیلمقانیان واینا برتا آزمون تهران مهتاب دیلمقانیان رد (انصراف کاربر)