لیست سوارکاران ثبت نامی

قهرمانی استان تهران: A1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مازیار جمشیدخانی الیتا جم تهران صیادی زاده تایید
2 بهرام وجدانی دانت لیدی شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدزاده تایید
3 سیاوش مهندسی هملت بام تهران مهندسی تایید
4 رضا شکری زاندورینا آذرفراز تهران مهندس حسینی تایید
5 عادل کشاورز اسپریت بام تهران نسترن کشاورز تایید
6 حسن صفدری آمورکا نزاجا تهران میلانی تایید
7 سروش غروی لینوس دشت بهشت البرز علی هژبر تایید
8 تیام بختیاری ادونچر آزمون تهران ترمه بختیاری تایید
9 سهراب معصومی تورگال دو ویرتون بام تهران سهراب معصومی تایید
10 رامین شهابی تکیلا سان رایز آزمون تهران آقای درگاهی تایید
11 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید
12 مسعود برجیان اچ بی آر جییک بام تهران خواجویی تایید
13 حمیدرضا حسینی بربری پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید
14 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران ایازی تایید
15 علی پاکنژاد کالی ینت ایت ابرش تهران اقای علی سرچمی تایید
16 حسین رضایی بونو آزمون تهران پوررضایی تایید
17 محمد مهری وات اور شهداء(قصرفیروزه) تهران خانم طاهره انیسی تایید
18 حمید حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید توآندو لوی
19 محمود پورحیدری کاریکو بام تهران مهندس خسروانی تایید
20 دانیال محزون زیلوراستار تی آزمون تهران دانیال محزون تایید
21 شراگیم حبیبی شف اچ زد بام تهران معین قسمتی تایید
22 داود پوررضایی دولانا آزمون تهران علیمحمدی تایید
23 علیرضا خوشدل استرلا بام تهران نفیس رحمتی تایید
24 سینا جوشقانی گرف جونیور دشت بهشت البرز علی هژبر تایید
25 آرین حسن وند وی آی پی آزمون تهران آرین حسنوند تایید
26 علیرضا علیرضایی سنتوریا بی زد جم تهران میرعبدالله تایید
27 علیرضا معتمد راد دوروالو داتوم کوثر تهران مهدی نعمتی تایید
28 فرامرز باب الحوائجی فید اس ابرش تهران آقای احسانی فاخر تایید
29 حمیدرضا حاجی کندی چنل یو زد نزاجا تهران عباس جمالی تایید
31 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
32 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
33 کاظم وجدانی کارتونو بام تهران آقای نجفی نیا تایید
34 مسعود مکاری نژاد کانفیدنت تو فلای اس بی ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
35 امیرحسین دارابی ادینوس نزاجا تهران اژدری تایید
36 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران دنیا محمدزاده تایید
37 مصطفی رشتیانی کوبوس آریاسب تهران حاجی نژاد تایید
38 حمید حاجیلو ایمجین آریاسب تهران حاجلو تایید
39 احسان صفری نژاد آکودتو 1 حبیبی تهران نیکوپور تایید
40 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش تایید
41 محمد حسین مکاری نژاد کنجورا ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
42 علی کمپانی کوئی رینوس بام تهران کمپانی تایید
43 دنیا فکوریان گاروان آزمون تهران دنیا فکوریان تایید
44 سامان دارابی فید بک الغدیر تهران آقای یوسفی تایید
45 علی رحمتی کواستا زد آزمون تهران آقای شعاعی تایید
46 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
47 مجید شریفی گلد فایر آزمون تهران مجید شریفی تایید
48 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر آریاسب تهران نغمه خانجانی تایید
49 محمد رضا طراحیان الیزه دبلیو حبیبی تهران حمیدی تایید
50 جلال کارگری کاسیتو زد میلاد صدر تهران علی جمشیدی تایید
51 مجید منصوری ;کور کاوادور الوند تهران منصوری تایید
52 سیدایمان حسینی چارلی آریاسب تهران آقای داوری تایید
53 امید غریبی کاستنس ایندگان تهران غریبی تایید
54 حسن محمدزاده کورونادو شهداء(قصرفیروزه) تهران ایرج مرادی پور تایید
55 محمد زرین اسکادو شهاب تهران نجد تایید
30 علیرضا پورسمیعی (لوگانو) بام البرز کشاورز رد (انصراف کاربر)