لیست سوارکاران ثبت نامی

قهرمانی استان تهران: B نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 نریمان محمودی پاتریک بام تهران نریمان محمودی تایید
2 امیر حسین سیاه منصوری مسترجی آزمون تهران اجرنمای محک تهران تایید
3 یزدان ملاافضل هپی میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید
4 کیمیا ضیائی آمیرا کمرد تهران بهروز ضیائی تایید
5 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید
6 مهدی پولادوند هارمونی وی دی ال سیاهپوش تهران مجید سلطانی تایید
7 علیرضا موفق (شوگان) بام تهران _ تایید
8 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران میر ایلیا معنوی تایید
9 سوشیانت صفدریان سولی شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
10 ستوده زهرا هَلَشی کنتسا شهداء(قصرفیروزه) تهران محمد هاشمی تایید
11 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
12 ارشیا نجفی نیا زورو بام تهران کالسکه طلایی تایید
13 نیوشا نجفی نیا دیوا روزا بام تهران کالسکه طلایی تایید
14 علیرضا روشن ضمیر کاردناپ ابرش تهران اقای مخلصی تایید
15 آیدین حمیدی پسند دزموند بوی حبیبی تهران آیدین حمیدی پسند تایید
16 ابوالفضل ایلخانی امیلی نزاجا تهران عرب تایید
17 سپهر ناطقی آیریس ایرن شهداء(قصرفیروزه) تهران سپهر ناطقی تایید
18 فرنام عمیقی آنیکو نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
19 علی محمد نیکوپور کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور تایید
20 آراد شاهمیری زئوس الوند تهران دانشور تایید
21 متین رضا خانلو (دینالوما) شبنم تهران امیر عزیزیان تایید
22 هدا قره باغی کبری بی الوند تهران قره باغی تایید
23 کیانا ضیائی راکائل کمرد تهران بهروز ضیائی تایید
24 معراج شکاری دودسا نزاجا تهران اشکان الهیان تایید
25 سام معصومی فیوچر بام تهران سام معصومی تایید
26 شهروز بانی شرکا فیونر آریاسب تهران رمضانی پور تایید
27 وینا حبیبی ریانا حبیبی تهران نیک پور تایید
0 امین محمد سرگلزائی هلونیا ابرش تهران امین محمد سرگلزائی رد (انصراف کاربر)
0 عرفان جوانمرددلدار گاورنور - زد ابرش تهران قاسم جوانمرد رد (انصراف کاربر)
0 شاهرخ توانایی کابالییرو دشت بهشت البرز شاهرخ توانایی رد (انصراف کاربر)