لیست سوارکاران ثبت نامی

قهرمانی استان تهران: B نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ایلیا علیمحمدی آیتکین آریاسب تهران هادی ساعی تایید
2 یلدا اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
3 کارن معصومی زاسا زاسا بام تهران کارن معصومی تایید
4 آرشا غفاری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
5 سینا عزتی دلگادو توسن تهران سعید کریمی تایید
6 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
7 امیر حسین نوری باپ سودی ام آریاسب تهران مهران حمزه تایید
8 رضا مرزبانیان الودوالا آریاسب تهران رضا مرزبانیان تایید
9 ویونا معتمد هاشمی همبیزی نزاجا تهران حسن صفدری تایید
10 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
11 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید
12 امیر محمد حسینعلی کایا میثاق تهران حمید حسینعلی تایید
13 محمد حسین عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید
14 عرشیا فیض شنل ریور امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
15 عرفان شیخ زانوتی ام آریاسب تهران عرفان شیخ تایید
16 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
0 عرفان عبداللهی اشتاکو شهداء(قصرفیروزه) تهران عرفان عبدالهی رد (انصراف کاربر)