لیست سوارکاران ثبت نامی

قهرمانی استان تهران: B جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمدابوالحسنی زاده بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
2 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران امیربهادر تنباکوکار تایید
3 کیانا فکوریان گرند کروز آزمون تهران فکوریان تایید
4 احسان سقائیان تارازد نزاجا تهران سقائیان تایید
5 دینا حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید توآندو لوی
6 مهسا شفیعی والری آزمون تهران شفیعی تایید
7 سامان معصومی سامانتا آزمون تهران ... تایید
8 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید
9 سعید کلانتری فورسایت چیتگر تهران ... تایید
10 علی افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران علی افضلی تایید
11 مهناز شفیعی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید
12 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهداء(قصرفیروزه) تهران ریحانیان تایید