لیست سوارکاران ثبت نامی

بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مهدی یوسفی طوفان الغدیر تهران رضایی تایید
2 یاسمین سادات شجائی (آرجنتو) بام تهران یاسمین شجاعی تایید
3 نگین حیاتی یاد فرواک شهداء(قصرفیروزه) تهران نگین تایید
4 حامد اژدری سابرینا اس نزاجا تهران اژدری تایید
5 سیدعلی مجتهدزاده دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده تایید
6 مجید حسینی موناکو نزاجا تهران جناب اقای مهندس مجید حسینی تایید
7 مسعود کارخانه (کراسوس) نزاجا تهران مسعود کارخانه تایید
8 غلامرضا اژدری طوفان نزاجا تهران نجد تایید
9 امیررضا ایلخانی (بلز الکساندریا) نزاجا تهران مهندس یاسی تایید
10 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران مظفری تایید (خارج رده)
11 عباس صفی زاده های ول نزاجا تهران عباس صفی زاده تایید
12 میثم مانده گاری یادگار قره قوش نزاجا تهران ماندگار تایید
13 اکبر حسنی اشانتی نزاجا تهران اکبر حسنی تایید
14 وحید نادری لا لولیتا نزاجا تهران وحید نادری تایید
16 کمیل رستمی فر والنتینو نزاجا تهران بهاالدینی تایید
17 مجید حسینی فلورانس نزاجا تهران جناب اقای مهندس حسنی خو تایید
18 سیدعلی مجتهدزاده تورنتو3 ثقفی تهران مجتهدزاده تایید
19 سید جواد همتی دلشاد نزاجا تهران سید جواد همتی تایید
20 سید امین صالح بادپا کوثر تهران وزارت دفاع تایید
22 امیرمحمد عامری سفیده هویا هوتا شهداء(قصرفیروزه) تهران خودش تایید
23 سارا دارابی ساکس امام خمینی تهران تایید
24 علی حیدری آیرا نزاجا تهران تایید
15 حسن محمدزاده ایزابل زد شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری رد (انصراف کاربر)
21 ابوالفضل بازگیر ژاکلین کندی سیاهپوش تهران خانوم نجد رد (انصراف کاربر)