لیست سوارکاران ثبت نامی

هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
2 مهران حمزه پنه لپه آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
3 سروش باستانی کوجک ابرش تهران سروش تایید (خارج رده)
4 میثم یعقوبی امین ویونا آذین صحرا تهران فدایی تایید
5 مجید شریفی (جوس) آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
6 امیر کلانتری آلونا زد آریاسب تهران علی بیگدلی تایید
7 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی تایید
8 ابوالفضل ایلخانی هایپریون نزاجا تهران ایلخانی تایید (خارج رده)
9 بهروز ضیایی کاترینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
10 رامین شهابی لارا پاییزان تهران سرشار تایید (خارج رده)
11 علیرضا عامری آی ووگ آریاسب تهران عامری تایید (خارج رده)
12 سعید بهبودی جیل وی دی چیتگر تهران اقای روشن تایید (خارج رده)
13 امیر صدرا بختیاری فر وایت لیدی پارت گیلان پارت تایید (خارج رده)
15 محمد سیاه منصوری پرند میثاق تهران خانوم بنایی تایید (خارج رده)
16 محمد حسین اسحاقیان اوینه وی رخش صبا تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
17 بهنام میرزامحمدی بلانکو آذرفراز تهران میرزامحمدی تایید (خارج رده)
18 محمد حسین کمری دورن آریاسب تهران تایید (خارج رده)
19 امیرحسین کافیان لیلین آزمون تهران امیرحسین کافیان تایید (خارج رده)
20 محمد شیرازی وای نات ابرش تهران شکروی تایید (خارج رده)
21 عباس خنده رو کلاس ویکتوری آریاسب تهران مجید رسولی تایید (خارج رده)
22 عباس پیوند آریان ژولی رخش صبا تهران عباس پیوند آریان تایید (خارج رده)
23 حمزه عبادی جیزیلانا شکوری تهران کمپانی تایید (خارج رده)
24 ملیکا جعفریان اکاردی آزمون تهران ملیکا جعفریان تایید (خارج رده)
25 مجید سلطانی وول کلنو آریاسب البرز علی سلیمی تایید (خارج رده)
26 نادیا موحد سهیل میلاد صدر تهران موحد تایید
27 آتنا آباذری گلادیاتور آریاسب تهران اتنا اباذری تایید (خارج رده)
28 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید (خارج رده)
29 مرضیه مرادی جید بی وی پارت تهران مجموعه پارت تایید (خارج رده)
30 شاهین فرشباف مونالیزا ایندگان البرز شاهین فرشباف تایید (خارج رده)
31 فائزه غروی اورگن آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
32 محمد مهدی مومن باقری دیاموند ملل فارس محمد حسین زارع تایید (خارج رده)
33 حامد عباسی دنسر ملل فارس عباسی تایید (خارج رده)
34 دانیال محزون مون شاین آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
35 محمد زرین کسپر شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
36 راهیل مختارانی دزموند ابرش تهران علی پاک نژاد تایید
37 میثم صفویه تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید
39 بهروز ضیایی هلا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
40 سروش غروی کایلو فرمان آرا البرز سروش غروی تایید
41 رضا شکری گلدوین آذرفراز تهران میرزا محمدی تایید (خارج رده)
42 حمزه عبادی ایلوی شکوری تهران کمپانی تایید (خارج رده)
43 امیر صدرا بختیاری اسپرینگر پارت گیلان پارت تایید (خارج رده)
44 رامین شهابی بلا پاییزان تهران سرشار تایید (خارج رده)
45 سحر نوروزی فلیور چیتگر تهران نوروزی تایید
46 بهار سجودی حقیقی سلفی فرمان آرا گیلان بهار سجودی تایید
47 سعید رضا ساعدی جانا جوتی آریاسب تهران نیما عطارچی تایید
49 علی سرچمی لینکرد ابرش تهران سرچمی تایید (خارج رده)
50 سید جواد جدا کارمن آزمون تهران جواد جدا تایید
51 اسماعیل فلاح قنبری رعد کوچک پردیس تهران حسین کحال زاده تایید
53 مجید شریفی (کاروسو) آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
54 ابوالفضل منصوری کندی آریاسب تهران تایید (خارج رده)
55 مجید شریفی کاروچا آزمون تهران تایید (خارج رده)
56 مجید شریفی (ایتولی) آزمون تهران تایید (خارج رده)
14 مسعود یزدی ماکسیموس فرمان آرا البرز آقای فرمانی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
38 مسعود یزدی (لاور بوی) فرمان آرا البرز آقای فرمانی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
48 محمد شیرازی چسلی ابرش تهران شکروی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
52 مهران حمزه کندی آریاسب تهران مهران حمزه رد (انصراف کاربر) (خارج رده)