لیست سوارکاران ثبت نامی

پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی ژئونیتا پائولونا نزاجا تهران موریس تایید
2 حمیدرضا حاجی کندی سیلیا نزاجا تهران دکتر مختاری تایید
3 حسن صفدری لودویگا نزاجا تهران شرکت نورد گرم سمنان تایید
4 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران آقای ابوالفضل مومنی تایید
6 علیرضا علیرضایی زئوس جم تهران مقدم تایید
7 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
8 حمیدرضا حاجی کندی فیلیسیتا نزاجا تهران ... تایید
9 سجاد دوست محمدی سامانتا نزاجا تهران سجاد دوست محمدی تایید
10 امیرحسین دارابی استلا نزاجا تهران آقای دکتر میری تایید
11 حسن صفدری آنت نزاجا تهران شرکت نورد گرم سمنان تایید
12 هومان جلالی بورلی نزاجا تهران مهدیار چگینی تایید
13 امیر زاهدی لاکونتینا نزاجا تهران علی بیگی تایید
14 حمیدرضا حاجی کندی فلور نزاجا تهران عباس جمالی تایید
15 حسین وفایی یوریتا کمرد تهران وفایی تایید
16 مسعود نصرتی تملی بلز الکساندریا کوثر البرز مهدی یاسی تایید
18 علیرضا علیرضایی کوپ د کویین جم تهران خوانساری تایید
20 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران شرکت نورد گرم سمنان تایید
21 حمیدرضا حاجی کندی فاربانتاس نزاجا تهران عباس جمالی تایید
22 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران رسانه تایید
23 هومان جلالی تیلور نزاجا تهران محمد میزان تایید
28 حسن صفدری مارتینی نزاجا تهران تایید
0 محمد رضا طراحیان کانترو رخش صبا تهران طراحیان رد (انصراف کاربر)
0 سید علی سرشار اوینه وی رخش صبا تهران اسحاقیان رد Evianne v (انصراف کاربر)
0 حمید رضا هندی فالو می آریاسب البرز محمد رضا رمضانی رد (انصراف کاربر)
0 مهران حمزه باپ سودی ام آریاسب تهران مهران حمزه رد (انصراف کاربر)
5 سید حمیدرضا جوزی ساشا الغدیر تهران زاینده رد (انصراف کاربر)
17 سید حمیدرضا جوزی کلاریمو الغدیر تهران کلاته رد (انصراف کاربر)
19 امیرحسین دارابی والنتینو نزاجا تهران آقای بها الدینی رد (انصراف کاربر)