لیست سوارکاران ثبت نامی

چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س): D اسبهای زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علی رحمتی لرد گرانوس آزمون تهران شرکت سفیر استون تایید (خارج رده)
3 ابوالفضل منصوری گری گوری آریاسب تهران اصغرکمری تایید (خارج رده)
4 حمیدرضا حسینی آمیتیس پاییزان تهران آقای سهرابی تایید
6 سعید بهبودی جیل وی دی چیتگر تهران اقای روشن تایید (خارج رده)
8 مهسا شفیعی والری آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
9 محمد شیرازی وای نات ابرش تهران شکروی تایید (خارج رده)
10 علی پوررضایی زانامی آزمون تهران حجت الله تاجیک تایید
11 سعید رضا ساعدی پاناما آریاسب تهران هراتی تایید (خارج رده)
12 محمد سیاه منصوری ربکا میثاق تهران خانوم موسوی تایید (خارج رده)
13 ابوالفضل منصوری کوئیک لیدی زد آریاسب تهران فاطمه پورکی تایید (خارج رده)
14 نوید مهاجرت کرده شیرازی کانتادور ملل فارس مهاجرت تایید (خارج رده)
15 علیرضا علیرضایی کنستانتین جم تهران شگفتی تایید (خارج رده)
16 سارا رجبیون فیوچر 30 ابرش تهران سارا رجبیون تایید
17 علیرضا موفق اپریکات آزمون تهران پارسا تایید (خارج رده)
18 امید غریبی کاستنس ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
19 علی رحمتی جاکارتا آزمون تهران علی رحمتی تایید (خارج رده)
20 علی کمپانی آزورانیا 5 بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
22 سعید بهبودی کارولینا چیتگر تهران اقای امداد تایید (خارج رده)
23 مهسا شفیعی کالین آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
24 ابوالفضل منصوری پنه لپه آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
25 حمیدرضا حسینی آگرین پاییزان تهران خانم رومینا تعمیری تایید
26 محمد شیرازی دامور ابرش تهران رستمی تایید (خارج رده)
28 علیرضا علیرضایی زئوس جم تهران مقدم تایید
29 عرفان محمدی کلو پاترا راکبستان تهران مهندسی تایید (خارج رده)
0 شراگیم حبیبی (کالینگو) بام تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 محمد شیرازی (چلسی) ابرش تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
2 محمد رضا طراحیان کانترو رخش صبا تهران طراحیان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 علیرضا علیرضایی سیدو زد جم تهران احمدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 قاسم قاسمی ثمیر رخش صبا تهران قاسم قاسمی رد (انصراف کاربر)
21 سیدمحمد رضوی کالادور ٢ آزمون قم سید محمد رضوی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
27 قاسم قاسمی ادلیک دبلیو رخش صبا تهران قاسم قاسمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)