لیست سوارکاران ثبت نامی

چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س): رده تمرینی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مصطفی خالصی میلورد میلاد صدر تهران مصطفی خالصی تایید
2 سام معتمدی یزدی دلتا بام تهران سام معتمدی تایید
3 حمیده فتحی ژولی رخش صبا تهران عباس پیوند آریان تایید
4 نیما فرجی لایکا ابرش تهران نیما فرجی تایید
5 رامین شهابی زاگرس پاییزان تهران سرشار تایید
6 فاطمه رضاییی آپریکات آزمون تهران مجید شریفی تایید
7 نرگس رضایی اورگن آزمون تهران مجید شریفی تایید
8 سعید عزتی دلگادو توسن تهران سعید کریمی تایید
9 بردیا رشیدیان اسکای هورس بام تهران بردیا رشیدیان تایید
10 امیر صدرا بختیاری اسپرینگر پارت گیلان پارت تایید
11 ارشا موقری (زابونیک) چیتگر تهران ارشا موقری تایید
12 سمانه محمودیی هانا آریاسب تهران سمانه محمودی تایید
13 حانیه جهانگیری ایگوزا ابرش تهران حانیه جهانگیری تایید
14 رضا جلالی سکرت بام تهران آقای صادقی زاده تایید
15 نادر حسنلو سایمون نوروز آباد تهران امیر رضا پارسا تایید
17 مصطفی خالصی جنتلمن میلاد صدر تهران رضا کشاورزجود تایید
18 دلارام عارف نعمتی دیامانتا آزمون تهران .... تایید
19 محمد نادری مای میگو شبنم تهران امیر نادری تایید
20 محمد زرین کرمت شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
21 احمد امیدعلی سایانتا پارت تهران پارت تایید
22 مدیا سعیدی فرد پانتوم آزمون تهران مجید شریفی تایید
23 سیدابراهیم علیزاده گلبهار اسب سفید تهران ابراهیم علیزاده تایید
24 کامیار بزرگ نژاد ویلادی نوروز آباد تهران کامیار بزرگ نژاد تایید نام اسب ( وِرل ویند ) (WHIRLWIND ) می باشد .
25 متین خلیلی داویرا جی کلاک تهران خلیلی تایید
26 سعید عزتی دیامنتی توسن تهران عباس خدام تایید
27 ماهان حشمتی (کیتو) آریاسب تهران تایید
28 حسن درگاهی مقدم زیپلین آزمون تهران تایید
29 حسن درگاهی مقدم تکیلا سان رایز آزمون تهران تایید
16 امیر مهدی مرادخانی (تاوینا) کاوه تهران رد (انصراف کاربر)