لیست سوارکاران ثبت نامی

یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 شایان عزیزی سویینی زد نزاجا تهران عباسی تایید
2 مسعود نصرتی تملی رامویل کوثر البرز تایید
3 امیرحسین دارابی مارانکو نزاجا تهران سید جواد باقری تایید
4 یوسف انق ایکس من کوثر تهران اقای خادمی تایید
5 حسن محمدزاده گودلاین شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری تایید (خارج رده)
6 رضا جعفری (تونیکس) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
7 مسعود ایلخانی هایپریون نزاجا تهران یاسی تایید
8 بهروز ضیایی هلا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
9 امیرحسین گل محمدی هاریکا کمرد تهران عباس زاده تایید (خارج رده)
10 حسین وفایی هانکی پانکی سیاهپوش تهران خانم حسن پور تایید
11 مجید سلطانی کلنیا سیاهپوش البرز نیکاشرفی تایید (خارج رده)
12 نادر خسروان فنیتا کوثر تهران سر کار خانوم شعبانی تایید (خارج رده)
13 شایان شایگان ینیچری سیاهپوش تهران سیاهپوش تایید (خارج رده)
14 مجتبی خسروی فرست دی اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
15 آرش رحمتی (دوبی) اسب ایران البرز تایید
16 یوسف انق کارامل کوثر تهران اقای کاشانی تایید
17 حسن محمدزاده (زولی انته) شهداء(قصرفیروزه) تهران مهدی رحیمی تایید (خارج رده)
18 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران وزارت دفاع تایید
19 محمدرضا میزان تیلور نزاجا تهران آقای میزان تایید
20 حسن صفدری آلووت نزاجا تهران آقای شهسواری تایید
21 سجاد قربانی مقدم آکوئیلا امام خمینی تهران خانم نامدار تایید
22 امیرعلی عابدینی موناکو نزاجا تهران مجید حسینی تایید (خارج رده)
23 حمیدرضا حاجی کندی جولیسا نزاجا تهران عباس جمالی تایید (خارج رده)
24 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
25 رضا جعفری (بیگ بوی) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
26 مسعود ایلخانی امیلی نزاجا تهران عرب تایید (خارج رده)
27 حسین حاجی کندی ایزابل کوثر تهران امیر شجاعی تایید (خارج رده)
28 مسعود نصرتی تملی بلز الکساندریا کوثر البرز تایید
29 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز تایید (خارج رده)
30 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
31 حسین وفایی (کلمبیا) سیاهپوش تهران تایید (خارج رده)
32 یوسف انق کاریکا کوثر تهران اقای تبریزی تایید (خارج رده)
33 حسن محمدزاده ایزابل زد شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید (خارج رده)
34 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مهدی عظامی تایید (خارج رده)
0 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران آرش سلطانی رد (انصراف کاربر)
0 محمد گرایلی مدونا شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی رد (انصراف کاربر)