لیست سوارکاران ثبت نامی

نهمین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 بهرام وجدانی دورلینیا کمرد تهران والی تبار تایید (خارج رده)
2 بهنام برنا زئوس الغدیر تهران بهنام برنا تایید
3 محمد حسین مکاری نژاد (چیتا) ثقفی تهران مجید عبدخدایی تایید (خارج رده)
4 سیدعلی مجتهدزاده دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده تایید
5 حمیدرضا علاءالدینی ملورین نزاجا تهران حمید رضا علاءالدینی تایید
6 محمدرضا کاظم پناه ورویگر کمرد تهران محمدرضا کاظم پناه تایید (خارج رده)
7 یاسمن نورمحمدی کرازیانا شهداء(قصرفیروزه) تهران فهیمه اسلامی فر تایید
8 بهروز ضیایی هلا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
9 مهدی یوسفی طوفان الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
10 یاسمین سادات شجائی هیکس زد نزاجا تهران خودم تایید
11 کمیل رستمی فر طوفان نزاجا تهران آقای نجد تایید
12 امیرمحمد عامری سفیده هویا هوتا شهداء(قصرفیروزه) تهران خودش تایید
13 ثنا روزبهانی تیزپا شهداء(قصرفیروزه) تهران ثنا روزبهانی تایید
14 محمد یوزباشی رزالین شهداء(قصرفیروزه) تهران سوارکار تایید
15 الناز محمدی کالر اف لاو الغدیر تهران آقای مختاری تایید
16 مهدی مومنی وست ویرجینیا نزاجا تهران ابولفضل مومنی تایید
18 باران کلاته بجدی فندق الغدیر تهران باران کلاته بجدی تایید
19 مجید سلطانی (رونیکا ایکس) سیاهپوش البرز مهدی اعزامی تایید (خارج رده)
20 محمد حسین مکاری نژاد (کابالو) ثقفی تهران اقای موسویان تایید (خارج رده)
21 سماء نادری شبدیز شهداء(قصرفیروزه) تهران اوا حجاریان تایید
22 سیدعلی مجتهدزاده (تورنتو) ثقفی تهران ثقفی تایید
23 نگین حیاتی یاد فرواک شهداء(قصرفیروزه) تهران حیاتی تایید
24 حسین وفایی دارکو زد سیاهپوش تهران خانم حسن پور تایید (خارج رده)
25 ندا مصدق افسون کینگ شهداء(قصرفیروزه) تهران ندا مصدق تایید
26 سعید عزتی دلگادو توسن تهران سعید کریمی تایید (خارج رده)
27 بهروز ضیایی بنتلی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
28 حسین وفایی (آمیرال) سیاهپوش تهران تایید (خارج رده)
30 شراگیم حبیبی (کری تو) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
31 سید امین صالح (بادپا) کوثر تهران تایید
32 بابک حقیقی (زایرس) سیاهپوش تهران تایید
0 بردیا عزیزیان (اویان) شبنم تهران رد (انصراف کاربر)
17 ابوالفضل بازگیر آمیرال سیاهپوش تهران مهرانا بنی اسدی رد (انصراف کاربر)