لیست سوارکاران ثبت نامی

ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 آرش رحمتی سیسروکلینتون اسب ایران البرز هادی بکایی تایید (خارج رده)
3 علیرضا وفائی کلمبیا سیاهپوش تهران خانم کرمی تایید (خارج رده)
4 محمد حسین مکاری نژاد فلاسکو ثقفی تهران اقای سلیمی تایید (خارج رده)
5 سید یونس باقری مارانکو نزاجا تهران سید جواد باقری تایید
6 محمد گرایلی سان فین فین شهداء(قصرفیروزه) تهران آقای احسانی تایید (خارج رده)
7 مجید نبی لو کولدی شهداء(قصرفیروزه) تهران عبدالهی تایید
8 محمد صنعتگر گاروس نزاجا تهران اقای موسوی تایید (خارج رده)
9 آرش رحمتی تینکربل اسب ایران البرز گرجی تایید (خارج رده)
10 حمیدرضا حاجی کندی جولیسا نزاجا تهران اقای جمالی تایید (خارج رده)
11 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران مطفری تایید (خارج رده)
12 علیرضا کریما آتینا زد شهداء(قصرفیروزه) تهران کریما تایید
13 نسیم فکوریان دنسینگ کوئین ثقفی تهران فکوریان تایید (خارج رده)
14 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
15 سوشیانت صفدریان آشیل شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
16 امیرحسین گل محمدی هاریکا کمرد تهران عباس زاده تایید (خارج رده)
17 آرش رحمتی بروکسل اسب ایران البرز ولی اله تایید (خارج رده)
18 معراج شکاری گلدن فلای نزاجا تهران اقای مهاجری تایید (خارج رده)
19 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید (خارج رده)
20 محمد گرایلی تینا شهداء(قصرفیروزه) تهران امین بهره مند تایید (خارج رده)
21 محمدرضا میزان تیلور نزاجا تهران محمدرضا میزان تایید
23 عرفان عبداللهی اشتاکو شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید (خارج رده)
24 امیرحسین دارابی استلا نزاجا تهران میری تایید
25 آرش رحمتی وولوولار اسب ایران البرز مهدی زاده تایید (خارج رده)
26 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید (خارج رده)
27 سینا سیاه منصور فور جامپ پردیس تهران سینا سیاه منصوری تایید (خارج رده)
28 پانیذ صفا کالایس الغدیر تهران پانیذ صفا تایید (خارج رده)
29 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران وزارت دفاع تایید
30 مهدی صبوری سرقین رزالین شهداء(قصرفیروزه) تهران باشگاه فرح اباد تایید
31 حمید علی پور چرچیل شهداء(قصرفیروزه) تهران علیرضا سلیمانی تایید
32 محمد مهری الیزه شهداء(قصرفیروزه) تهران حمید ذوافقاری تایید (خارج رده)
33 آرش رحمتی ادرین اسب ایران البرز ولی اله تایید (خارج رده)
34 حمیدرضا حاجی کندی فیلیسیتا نزاجا تهران مهندس ماندگار تایید (خارج رده)
35 حسین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
37 سپهر ناطقی آیریس ایرن شهداء(قصرفیروزه) تهران سپهر ناطقی تایید (خارج رده)
38 بهروز ضیایی هاینیکی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
39 حسین ابراهیمی شیکاگو شهداء(قصرفیروزه) تهران - تایید (خارج رده)
40 پارسا میرزایی پیکاسو الغدیر تهران علیرضا میرزایی تایید (خارج رده)
41 علیرضا وفائی ایم لیدی لایک تی ان سیاهپوش تهران اقای وفایی تایید
42 آرش رحمتی سیمبا اسب ایران البرز آ تایید (خارج رده)
43 محمد گرایلی کامانتازد شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی تایید (خارج رده)
44 حامد حدادی سیلیشیا الغدیر تهران حسین اهرابی تایید (خارج رده)
45 کیانا ضیائی راکائل صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
46 ترانه رضائی هیدروژن الغدیر تهران ترانه رضایی تایید
47 نیکی شکروی (یونیک) اسب ایران تهران شکروی تایید (خارج رده)
48 امیر حسین مقصودی (برایان) اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
49 سید جواد جلالی اسپریت استار نزاجا تهران جلالی تایید (خارج رده)
50 سرمد ماقنتی شبرنگ شباهنگ تهران تایید (خارج رده)
51 حمیدرضا حاجی کندی سیلیا نزاجا تهران تایید (خارج رده)
2 بهروز ضیایی راکائل صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
22 جعفر افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
36 محمد حسین مکاری نژاد کاندا لتو ثقفی تهران اقای سلیمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)