لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
0 رضا شکری بلانکو آذرفراز تهران آقای میرزا محمدی رد (انصراف کاربر)
0 رضا شکری لیدی کانتوس آذرفراز تهران آقای میرزا محمدی رد (انصراف کاربر)
0 رضا شکری کاسین آذرفراز تهران آقای ثریا رد (انصراف کاربر)
0 رضا شکری ادالما آذرفراز تهران آقای نعمتی رد (انصراف کاربر)
0 رضا شکری چاتومی آذرفراز تهران آقای شهریاری رد (انصراف کاربر)
0 رضا شکری دکتر اِل اِی آذرفراز تهران آقای مولایی رد (انصراف کاربر)
0 عباس قدیری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری رد (انصراف کاربر)
0 عباس قدیری گاکلی شبنم تهران عزیزیان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سجاد کلانتری رونی چیتگر تهران احمدی رد (انصراف کاربر)
0 میثم صفویه لیریک تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 میثم صفویه کورلیدا 2 تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سینا قدیری حرا ابرش تهران خانم موسوی رد (انصراف کاربر)
0 سینا قدیری بریتلینگ تولتن ابرش تهران محمد مشکینی رد (انصراف کاربر)
0 مازیار جمشیدخانی پگاسوس جم تهران تدین رد (انصراف کاربر)
0 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران خوانساری رد (انصراف کاربر)
0 محمد حاجی یزدی هارت بیت اسب سفید تهران امیر صبوری رد (انصراف کاربر)
0 حمید رضا هندی کریستا او.اچ آریاسب البرز سعید مهرایین رد (انصراف کاربر)
0 رامین شهابی بیگ استار رخش صبا تهران مهاجر رد (انصراف کاربر)
0 حسین رضایی بارفلور میلاد صدر تهران اقای زلقی رد (انصراف کاربر)
0 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور رد (انصراف کاربر)
0 محمد گرایلی مدونا شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی رد (انصراف کاربر)
0 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکوپور رد (انصراف کاربر)
0 رامین شهابی الویرا رخش صبا تهران الله دادی رد (انصراف کاربر)
0 رامین شهابی جیسی آزمون تهران الله دادی رد (انصراف کاربر)
0 سیدایمان حسینی یوربان زد رخش صبا تهران وحدت رد (انصراف کاربر)
0 سیدایمان حسینی دینامیت بی رخش صبا تهران خانم داوودی رد (انصراف کاربر)
0 سیدایمان حسینی وندانا ام رخش صبا تهران شگفتی رد (انصراف کاربر)
0 محمد رضا طراحیان چلسی رخش صبا تهران طراحیان رد (انصراف کاربر)
0 محمد رضا طراحیان آیرون مایدن رخش صبا تهران کشوریان رد (انصراف کاربر)
0 محمد ولی اله چاپلین اسب ایران تهران محمد ولی اله رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
0 محمد حسین مکاری نژاد فلاسکو ثقفی تهران اقای سلیمی رد (انصراف کاربر)
0 سیاوش کریمی گیتو شبنم تهران هانیه رادخواه رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سیاوش کریمی کیارا شبنم تهران هانیه رادخواه رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حسین رضایی کالیدا میلاد صدر تهران خانم افراشی رد (انصراف کاربر)
0 حسین رضایی ا.ی میلاد صدر تهران اقای زلقی رد (انصراف کاربر)
0 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی رد (انصراف کاربر)
0 هادی ساعی کامپکت آریاسب تهران هادی ساعی رد (انصراف کاربر)
0 هادی ساعی بالینگا آریاسب تهران هادی ساعی رد (انصراف کاربر)
0 سیاوش کریمی داویرا جی شبنم تهران سیاوش کریمی رد (انصراف کاربر)
0 سعید رضا ساعدی ایسازیلیا آریاسب تهران حامد امین رد (انصراف کاربر)
0 سید علی سرشار آیرون زد رخش صبا تهران اسحاقیان رد (انصراف کاربر)
0 سید علی سرشار اوینه وی رخش صبا تهران اسحاقیان رد Evianne v (انصراف کاربر)
0 امیر کلانتری دیوت آریاسب تهران حمیدرضا بیرامی رد (انصراف کاربر)
0 ملیکا جعفریان کیامون آزمون تهران ملیکا جعفریان رد (انصراف کاربر)
0 امیر کلانتری گلادیاتور آریاسب تهران امین بیگی رد نام اسب :پارادوکس (انصراف کاربر)
0 مصطفی رشتیانی ایروبیک 37 آریاسب تهران مهندس آقاطاهر رد (انصراف کاربر)
0 رامین شهابی سن میگوئل پاییزان تهران سرشار رد (انصراف کاربر)
0 مصطفی رشتیانی بیلاری آریاسب تهران دکتراجلی رد (انصراف کاربر)
0 محمد صنعتگر لوکی زد نزاجا تهران اقای مومنی رد (انصراف کاربر)
0 مصطفی رشتیانی داکوتا آریاسب تهران زرین قلم رد (انصراف کاربر)
0 محمد کارخانه ای کاپیتان فایر چابک قم رد (انصراف کاربر)
0 بردیا عزیزیان (اویان) شبنم تهران عزیزیان رد نام اسب ثبت نمی باشد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سعید کلانتری (ماکسیموس) چیتگر تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)