لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان: ِD1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سجاد دهقانیان کانت داون آریاسب تهران مهرداد عامری تایید
2 مصطفی رشتیانی لیلیا آریاسب تهران دکتر حاجی نژاد تایید
3 رامین شهابی لارا پاییزان تهران سرشار تایید
4 مجید شریفی (ایتولی) آزمون تهران تایید
5 مجید شریفی (کالادور) آزمون تهران تایید (خارج رده)
6 سجاد کلانتری جنسن وی دی ال چیتگر تهران احمدی تایید
7 حسین رضایی دنی میلاد صدر تهران حسین رضایی تایید (خارج رده)
8 علیرضا قطب شریف تاپ لس دی بنوول بام تهران نرگس صادقی تایید
9 عباس قدیری میس ترال شبنم تهران عزیزیان تایید (خارج رده)
10 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
11 علیرضا موفق اپریکات آزمون تهران پارسا تایید
12 حسین منتظری اینیستا شبنم تهران مجتبی ورزدار تایید (خارج رده)
13 مجید شریفی کاروچا آزمون تهران تایید
14 علیرضا عامری دیامانت جی آریاسب تهران شیرانی تایید (خارج رده)
15 رامین شهابی بیگ استار رخش صبا تهران مهاجر تایید (خارج رده)
16 الهام فرد کاترین آزمون تهران مهدیارکرمی تایید (خارج رده)
17 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
18 مصطفی رشتیانی پائولو آریاسب تهران دکتراجلی تایید
19 حمیدرضا ذاکری شیوا پارادایس اصفهان حمیدرضا ذاکری تایید
20 سجاد کلانتری جوی فور لایف زد چیتگر تهران احمدی تایید
21 مهیار علمچی آپ سالا دشت بهشت تهران علی هژبر تایید
22 مهناز شفیعی اسپوکی آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
23 علیرضا رجبی ویونا جم تهران علیرضا رجبی تایید
24 آرشا غفاری روزالینا شبنم تهران بخشی تایید (خارج رده)
25 رامین شهابی سیمین دو پارسیس زد رخش صبا تهران آقای شهابی تایید
26 سینا جوشقانی والرون ابرش تهران انیتا پناهی تایید
27 ملیکا جعفریان اکاردی آزمون تهران ملیکا جعفریان تایید (خارج رده)
28 حمید کلاه دوزان گسیدین آزمون تهران کلاهدوزان تایید
29 استاتیرا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید (خارج رده)
30 علیرضا هفت برادران دیزاین آریاسب اصفهان هفت براداران تایید
31 عباس قدیری فیدل دیدل شبنم تهران کمپانی تایید (خارج رده)
32 حمزه عبادی ونوس آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
33 مصطفی رشتیانی ایروبیک 37 آریاسب تهران مهندس آقاطاهر تایید (خارج رده)
34 علی کمپانی آزورانیا 5 ایندگان تهران کمپانی تایید
35 علیرضا قطب شریف استان جو دشت بهشت تهران علی هژبر تایید
36 سجاد کلانتری آگنس چیتگر تهران احمدی تایید
37 رامین شهابی بلا پاییزان تهران سرشار تایید
38 امیر متین ماندگاری سیدنی بام تهران امیرمتین ماندگاری تایید (خارج رده)
39 سید امین موسوی کوئینتین دشت بهشت تهران علی هژبر تایید
40 شایان صفامهر تله پاتی جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
41 محمد رضا طراحیان ایدن ایس رخش صبا تهران خانم جعفریان تایید
42 تارخ پرند (اینکردبل) آزمون تهران تایید
43 مجید شریفی (لیلین) آزمون تهران تایید (خارج رده)
0 محمد زرین کسپر شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد (انصراف کاربر)
0 ملیکا جعفریان کیامون آزمون تهران ملیکا جعفریان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)