لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا شاه حسینی کوئید کالیدو آریاسب تهران آقای هراتی تایید (خارج رده)
2 علی سرچمی لینکرد ابرش تهران آقای سرچمی تایید
3 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
4 آرش سجادی زائومی آزمون تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
5 سینا قدیری حرا ابرش تهران خانم موسوی تایید (خارج رده)
6 ملیکا جعفریان کیامون آزمون تهران ملیکا جعفریان تایید (خارج رده)
7 سجاد کلانتری اینفینیتی بام تهران عطاران تایید (خارج رده)
8 سجاد دهقانیان کانت داون آریاسب تهران مهرداد عامری تایید (خارج رده)
9 قاسم قاسمی ثمیر ایندگان تهران قاسم قاسمی تایید
10 مجید شریفی (لیلین) آزمون تهران تایید (خارج رده)
11 بهنام میرزامحمدی لیدی کانتوس آذرفراز تهران میرزامحمدی تایید (خارج رده)
12 علیرضا قطب شریف کلدکیس دشت بهشت تهران علی هژبر تایید
13 مهران حمزه کلاریسا آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
14 مارال تقی پور لجند بام تهران کلانتری تایید
15 امیرحسین داداشزاده گندم آریاسب تهران امیرحسین داداش زاده تایید نام اسب ( پارادایس ) می باشد
16 سارا جعفریه یونیک آزمون تهران جعفریه تایید (خارج رده)
17 امین ترابی کریسکالینو شکوری تهران شاهین فرشباف تایید
18 حمزه عبادی ونوس آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
19 حمیدرضا ذاکری شیوا پارادایس اصفهان ذاکری تایید (خارج رده)
20 محمد کریمی پیاژه دشت بهشت تهران محمد کریمی تایید
21 حمید رضا کارخانهء دراگون آریاسب تهران دکتر ویسه تایید
22 متین رحیمی ملونی ایندگان تهران امیر همدانی تایید
23 کریم اصغری سر بلکی دشت بهشت تهران علی هژبر تایید
24 علیرضا شاه حسینی کوئید کالیدو آریاسب تهران آقای عمرانی تایید (خارج رده)
25 آرش سجادی یوتارو آزمون تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
26 حسن خانی چری گلد جم تهران خانی تایید
27 سجاد کلانتری ایدانا بام تهران کلانتری تایید (خارج رده)
28 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی تایید
29 سینا قدیری بریتلینگ تولتن ابرش تهران محمد مشکینی تایید (خارج رده)
30 علیرضا موفق اپریکات آزمون تهران پارسا تایید (خارج رده)
31 ملیکا جعفریان اکاردی آزمون تهران ملیکا جعفریان تایید (خارج رده)
32 علی سرچمی دیامانتا ابرش تهران خانم سرچمی تایید
33 حمزه عبادی هیمالیا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
34 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران روژین بنی هاشمی تایید (خارج رده)
35 علیرضا قطب شریف تراویس دشت بهشت تهران جمعدار تایید
36 داود پوررضایی تی جوی تی جیم آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
37 مهران حمزه پنه لپه آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
38 محمدرضا بهرامی (سانتانا) شکوری البرز تایید (خارج رده)
39 محمد زرین کسپر شهاب تهران تایید (خارج رده)
40 محمد حاجی یزدی (براندا) اسب سفید تهران تایید (خارج رده)
41 رامین شهابی سن سپاستین پاییزان تهران تایید
42 شریف اسماعیلی (بلک) بام تهران تایید (خارج رده)
0 امیرعباس مرادی آکولان ابرش تهران امیرعباس مرادی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 رامین کمالی نیا کیا اسب سفید تهران رامین کمالی نیا رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 داود پوررضایی کلترانه آزمون تهران پوررضایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمیدرضا حسینی آملیا مقدم تهران روجا سلطانی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمیدرضا حسینی توکا مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمیدرضا حسینی هستی مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سید جواد جلالی اسپریت استار نزاجا تهران جلالی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)