لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 رضا پوررضایی لردیا میلاد صدر تهران سارا گلمرادپور تایید
3 عباس قدیری سورنا شبنم تهران ابوالفضل اقبالیون تایید
4 حسین قدیرلی بارگتر آرام تهران همتی تایید
5 حمید رضا کارخانهء کارما آریاسب تهران دکتر ویسه تایید
6 علیرضا علیرضایی ارم جم تهران میرعبدالله تایید
7 حمیدرضا حسینی دایموند مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
8 یزدان ملاافضل فلیور چیتگر تهران نوروزی تایید (خارج رده)
9 عباس قدیری جونیورادلان شبنم تهران دشتی تایید
10 رامین شهابی سن سپاستین پاییزان تهران سرشار تایید
11 سعید وثوقی هوکاس پوکاس شبنم البرز امیر حسین جمشیدی تایید (خارج رده)
12 عباس خنده رو کلاس ویکتوری آریاسب تهران مجید رسولی تایید (خارج رده)
13 دانیال محزون مون شاین آزمون تهران .... تایید (خارج رده)
14 حسین قدیرلی مروان قره تپه آرام تهران فرد تایید
15 عباس قدیری میس ترال شبنم تهران عزیزیان تایید (خارج رده)
16 کارن شفائی اد تندر بام تهران کارن شفایی تایید
17 مهدی نجاری مارال ایران نوین تهران مهدی نجاری تایید
18 حسین مصباح آپریکات شبنم البرز سعید وثوقی تایید (خارج رده)
19 سینا زینلی لیدی شبنم تهران سینا زینلی تایید از باشگاه رام هستم
20 نغمه خانجانی آدریانا آریاسب تهران نغمه خانجانی تایید
22 محمد زرین مهبدخان شهاب تهران سید جواد هاشمی تایید
23 علیرضا علیرضایی سیندرلامن جم تهران جمشیدخانی تایید
24 عباس قدیری فیدل دیدل شبنم تهران کمپانی تایید (خارج رده)
25 حسین قدیرلی ایراندخت آرام تهران جعفری تایید (خارج رده)
26 نادر حسنلو بن هپی نوروز آباد تهران کامیار بزرگ نژاد تایید
27 افشین احمدوان (جاس تی بوی) بام تهران احمد وان تایید (خارج رده)
28 افشین احمدوان (کالین گو) بام تهران احمدوان تایید (خارج رده)
29 مازیار جمشیدخانی سان شاین تک سواران نادری شمال تهران تایید
1 شهاب الدین ذاکری زفرقندی والکو رخش صبا تهران شهاب ذاکری رد (انصراف کاربر)
21 میثم صفویه سان شاین تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر)