لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین رضایی بارفلور میلاد صدر تهران اقای زلقی تایید (خارج رده)
2 محمد حسین کمری فاروخ آریاسب تهران محمد کمری تایید (خارج رده)
3 حمید رضا هندی زئوس آریاسب البرز رضا فخیم تایید (خارج رده)
4 سجاد کلانتری اینفینیتی بام تهران عطاران تایید (خارج رده)
5 حمید رضا کارخانهء دراگون آریاسب تهران دکتر ویسه تایید
6 پیمان شیوخی روزالینا شبنم تهران تایید
7 مهران حمزه کلاریسا آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
8 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
9 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد چیتگر تهران مصطفی احمدی تایید (خارج رده)
10 کامیار وجدانی چاکلوبت آریاسب تهران تایید
11 دنیا فاضل زئوس جم تهران مقدم تایید (خارج رده)
12 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی تایید (خارج رده)
13 زینب محمدی باپ سودی ام آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
14 علی رضا نبوی نژاد گروپ پرو المپیک شکوری تهران بهرامی تایید (خارج رده)
15 شایان صفامهر تله پاتی جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
16 سینا قدیری مورلند ابرش تهران سینا مکی تایید (خارج رده)
17 امیر متین ماندگاری سیدنی بام تهران امیر متین ماندگاری تایید (خارج رده)
18 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران فراز قمصری تایید نام اسب:امادئوس (خارج رده)
19 متین رحیمی ملونی ایندگان تهران امیر همدانی تایید
20 عباس پیوند آریان ژولی ایندگان تهران عباس پیوند آریان تایید (خارج رده)
21 حسین رضایی فلوریس میلاد صدر تهران حسین رضایی تایید (خارج رده)
22 قاسم قاسمی ثمیر ایندگان تهران قاسم قاسمی تایید
23 محمد حاجی یزدی براندا اسب سفید تهران رامین کمالی تایید (خارج رده)
24 سجاد کلانتری آگنس چیتگر تهران احمدی تایید (خارج رده)
25 علی گلاب هانا آریاسب تهران سمانه محمودی تایید (خارج رده)
26 علیرضا رضایی کارول آریاسب تهران علیرضا رضایی تایید (خارج رده)
27 مرضیه مرادی جید بی وی پارت تهران پارت تایید (خارج رده)
28 محمدرضا بهرامی تاپلس د بنوئل شکوری البرز بهرامی تایید (خارج رده)
29 یزدان ملاافضل گلن چیتگر تهران ملاافضل تایید (خارج رده)
30 سجاد دهقانیان کانت داون آریاسب تهران علیرضا عامری تایید (خارج رده)
31 حمید رضا نبی میبدی اسکالانته جم یزد حمیدرضا نبی میبدی تایید (خارج رده)
32 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران خانم دکتر مریم نورعلی تایید (خارج رده)
33 مهران حمزه پنه لپه آریاسب تهران مهران حمزه تایید (خارج رده)
34 نگار جهان بین آیری گلد ج س رخش صبا تهران طراحیان تایید (خارج رده)
35 حسین منتظری اینیستا شبنم تهران ورزدار تایید (خارج رده)
36 شایان صفامهر آهنگ جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
37 ابوالفضل منصوری گیگوت آریاسب تهران نیلوفر سنایی تایید (خارج رده)
38 سیاوش کریمی اسپرینگر شبنم تهران علی آبادی تایید (خارج رده)
39 علی رضا نبوی نژاد راکائل شکوری تهران بهرامی تایید (خارج رده)
40 پیمان شیوخی سردار شبنم تهران تایید
41 حسین رضایی دنی میلاد صدر تهران حسین رضایی تایید (خارج رده)
42 سلماز غلامحسینی آوانسه اسبیران تهران مهدی راده تایید (خارج رده)
44 سجاد کلانتری جنسن وی دی ال چیتگر تهران احمدی تایید (خارج رده)
45 رضا پوررضایی جنتلمن میلاد صدر تهران رضا کشاورزجود تایید
47 سعید رضا ساعدی پاناما آریاسب تهران هراتی تایید (خارج رده)
48 مازیار جمشیدخانی چری گلد جم تهران خانی تایید
49 آرش رحمتی وناب 8 اسب ایران البرز علیزاده تایید
50 سعید وثوقی هوکاس پوکاس شبنم البرز امیرحسین جمشیدی تایید (خارج رده)
51 مجید شریفی کاروچا آزمون تهران تایید (خارج رده)
52 مجید شریفی (اتولی) آزمون تهران تایید (خارج رده)
53 علی پوررضایی زانامی آزمون تهران تایید
54 امیرعباس مرادی (اکولان) ابرش تهران تایید
55 مجید عباس زاده لینکرد ابرش همدان تایید
43 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
46 جلال کارگری وانیا بام تهران اقا موریس رد (انصراف کاربر) (خارج رده)