لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 نرگس رضایی الویرا آزمون تهران اقای شهابی تایید
2 فاطمه رضاییی چوپاچوپ آزمون تهران آقای سرشار تایید
3 بهادر قاسمی آشیل ابرش تهران .... تایید
4 راهیل مختارانی دزموند ابرش تهران خانم مختاری تایید
5 ایلیا موسوی سابرینا اس شبنم تهران وثوقی تایید
6 محمدپارسا حبیبی پائول آریاسب تهران کوروش حبیبی تایید
7 عسل طهرانی کاپریل بام تهران عسل طهرانی تایید
8 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد چیتگر تهران مطفی احمدی تایید (خارج رده)
9 یوسف صدیقی مشتقین هرا آریاسب تهران صدیقی تایید
10 مبینا حاج علیان کوین اسب ایران تهران حاج علیان تایید
11 ندا افراشی کالیدا میلاد صدر تهران ندا افراشی تایید
12 یاسمین طهرانی ددی بام تهران یاسمین طهرانی تایید
14 مجتبی مرادی بیدهندی می نیستر آریاسب تهران مرادی تایید
15 هادی دهقان دامور آریاسب تهران هادی دهقان تایید
16 عباس خنده رو کلاس ویکتوری آریاسب تهران مجید رسولی تایید (خارج رده)
17 نادیا موحد سهیل میلاد صدر تهران نادیا موحد تایید
18 سیده نازنین عبداللهی ماهور پاییزان تهران مهندس سرشار تایید
19 مهدیس خزاعی بریوسا بام تهران محمود پورحیدری تایید نام اسب کوئیکی
20 امیرحسین داداشزاده گندم آریاسب تهران امیرحسین داداش زاده تایید نام اسب ( پارادایس) می باشد (خارج رده)
21 حسین منتظری رتینا شبنم تهران ورزدار تایید (خارج رده)
22 سجاد نوروزی سمین چیتگر تهران نوروزی تایید
23 ایلیا موسوی ون نوبل شبنم تهران ایلیا موسوی تایید
24 کیانوش ولی الله ادرین اسب ایران تهران کیانوش ولی الله تایید
25 شایان صفامهر آهنگ جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
26 سجاد افضل زاده نائینی سیلور چیتگر تهران افضل زاده تایید
27 علی زلقی کالاندرا میلاد صدر تهران علی زلقی تایید
29 مهدی جدی کاپیتان آریاسب تهران آقای رشتیانی تایید
30 کارن شفائی (اتندر) بام تهران کارن شفائی تایید
31 حسن درگاهی مقدم سرادو زد آزمون تهران تایید
32 الهه جدیدی فیاض مستربیگ آریاسب تهران رشتیانی تایید
33 امیرعباس مرادی (اکولان) ابرش تهران تایید
34 حسن درگاهی مقدم (کالادونیا) آزمون تهران درگاهی تایید
35 عباس قدیری (فیدل) شبنم تهران تایید (خارج رده)
36 آتنا آباذری (گلادیاتور) آریاسب تهران تایید
37 علی پاکنژاد (ای دیلت) ابرش تهران الماسی تایید (خارج رده)
38 مازیار جمشیدخانی (سایرین) جم تهران تایید (خارج رده)
0 امیر کلانتری گلادیاتور آریاسب تهران فریبا گل محمدی رد سوارکار آتنا اباذری (انصراف کاربر)
13 امیر کلانتری گلادیاتور آریاسب تهران فریبا گل محمدی رد سوارکار :آتنا اباذری (انصراف کاربر)