لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی لاکونتینا نزاجا تهران علی بیگی تایید
2 نوید نجفیان کودینا کوثر تهران نوید نجفیان تایید (خارج رده)
3 حمیدرضا حاجی کندی فاربانتاس نزاجا تهران عباس جمالی تایید
4 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران ابوالفضل مومنی تایید
5 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
6 هومان جلالی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید
7 نوید نجفیان دارینو کوثر تهران نوید نجفیان تایید
8 معراج شکاری دودسا نزاجا تهران اشکان الهیان تایید
9 امیر زاهدی کلازین نزاجا تهران نیلی تایید
10 سعید دهرویه بویلز ولز نزاجا تهران جناب مهندس خیر مندی تایید
11 حمیدرضا حاجی کندی بیسیک نزاجا تهران آقای تاجیک تایید
13 امیر زاهدی ژئونیتا پائولونا نزاجا تهران موریس تایید
14 امیرحسین دارابی کلاویر نزاجا تهران م تایید
15 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان تایید
16 هومان جلالی بورلی نزاجا تهران مهدیار چگینی تایید
17 امیرحسین دارابی (لاکی لیدی) نزاجا تهران یزدانی تایید
18 بهروز ضیایی راکائل صحرا تهران تایید
12 احسان سقائیان تارازد نزاجا تهران . رد (انصراف کاربر)