لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج): D1 اسبهای زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی دلگادو توسن تهران سعید کریمی تایید
2 محمد سیاه منصوری سردار میثاق تهران پدرام کردبچه تایید
3 سعید عزتی چاودرخان توسن تهران حمید قره چلو تایید
4 مجید ساکی آی گل نکونام توسن تهران مجیدساکی تایید
5 مرضیه مرادی جید بی وی پارت تهران پارت تایید (خارج رده)
6 امیر سقایی میلانی ایلکان پارت تهران پارت تایید
7 مسعود دست پیمان ژوبین توسن تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
8 سعید عزتی کارمن توسن تهران جواد جدا تایید
9 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران پارسا سیاه منصوری تایید
10 محمد سیاه منصوری ربکا میثاق تهران تایید (خارج رده)
11 سرمد ماقنتی شبرنگ توسن تهران تایید