لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سرمد ماقنتی شبرنگ شباهنگ تهران حسین اکبری تایید
2 محیا نعیمی وایلانا پارت تهران علاقبندیان تایید
4 ماعده ساکی چاودرخان توسن تهران مجیدساکی تایید
5 سید جواد جدا کارمن توسن تهران جواد جدا تایید
6 محیا نعیمی (گلد مار) پارت تهران علاقبن تایید
7 صدف دست پیمان ژوبین توسن تهران تایید (خارج رده)
8 محمد سیاه منصوری سردار میثاق تهران تایید (خارج رده)
9 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران تایید (خارج رده)
3 مسعود دست پیمان ژوبین توسن تهران امیر و صدف دست پیمان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)