لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد سیاه منصوری خورین میثاق تهران سیری تایید
2 مجید ساکی بارباریس توسن تهران فهیم زاد تایید (خارج رده)
3 محمد سیاه منصوری سام میثاق تهران حیدری تایید
4 سینا عزتی دلگادو توسن تهران تایید (خارج رده)