لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 موسی زمان زاده تائو بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
2 محمد حسین مکاری نژاد کنجورا ثقفی تهران اقای سلیمی تایید (خارج رده)
3 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران غروی تایید (خارج رده)
4 عباس قدیری دیسکاوری شبنم تهران تایید
5 رامین شهابی جیسی آزمون تهران تایید
6 داود پوررضایی فیلیسیانو آزمون تهران علیمحمدی تایید (خارج رده)
7 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
8 محمدابوالحسنی زاده هکتور آزمون تهران اوالحسنی زاده تایید
10 سینا جوشقانی الوشیا ابرش تهران حسن زاده تایید
11 مازیار جمشیدخانی کوئین ژوزفین جم تهران مهتاب سیاتیری تایید
12 مجید سلطانی هارمونی وی دی ال آریاسب البرز مجید سلطانی تایید
13 حمیدرضا حسینی بالورا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
14 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر آریاسب تهران خانجانی تایید (خارج رده)
15 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
16 سعید رضا ساعدی کول بست آریاسب تهران اقاجانی تایید
17 مجید شریفی ایدونا آزمون تهران سلیمی تایید (خارج رده)
18 نوید نجفیان کودینا کوثر تهران نوید نجفیان تایید (خارج رده)
19 سهراب معصومی آمزس بام تهران سهراب معصومی تایید
20 سیاوش کریمی رامیرادو شبنم تهران امیرحسین جمشیدی تایید (خارج رده)
21 محمدرضا بهرامی وی آی پی شکوری البرز محمدرضا بهرامی تایید
22 علی پاکنژاد کالی ینت ایت ابرش تهران سرچمی تایید (خارج رده)
23 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
24 سورن احسانی فاخر فید اس ابرش قزوین خانم عطاران تایید
25 مجید منصوری ;کور کاوادور الوند تهران یوسفی تایید
26 متین رضا خانلو دینولوما شبنم تهران تایید
27 جلال کارگری کاسیتو زد بام تهران تایید (خارج رده)
28 محمود پورحیدری گتسبی بام تهران پورجعفری تایید (خارج رده)
29 شایان شایگان گیلمور بام تهران شایگان تایید
30 علیرضا علیرضایی سنتوریا بی زد جم تهران میرعبدالله تایید
31 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
32 فرامرز باب الحوائجی گویا دو کسکه زد ابرش تهران فرامرز باب الحوائجی تایید (خارج رده)
33 محمد حسین مکاری نژاد دنسینگ کوئین ثقفی تهران خانم فکوریان تایید
34 حمزه عبادی کورتینا ایندگان تهران کمپانی تایید
35 علیرضا عامری دیامانت جی آریاسب تهران شیرانی تایید
36 نوید نجفیان دارینو کوثر تهران نوید نجفیان تایید
37 محمود پورحیدری دژاوو بام تهران پورجعفری تایید
38 سیاوش مهندسی هملت بام تهران مهندسی تایید
39 دنیا فکوریان سلسینا آزمون تهران پوررضایی تایید
40 داود پوررضایی کلترانه آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
41 محسن جدیدی زارا شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
42 شراگیم حبیبی داروین دی زد ثقفی تهران سلمان ثقفی تایید (خارج رده)
44 مازیار جمشیدخانی کندی جم تهران رجبی تایید
45 ابوالفضل منصوری گری گوری آریاسب تهران اصغر کمری تایید
46 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
47 سعید رضا ساعدی ایسازیلیا آریاسب تهران امین تایید
48 امید غریبی بنیوق ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
49 محمدرضا بهرامی دوونین دی شکوری البرز محمدرضا بهرامی تایید
50 سعید رضا ساعدی آلووت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
51 ایلیا معنوی پادینوس آریاسب تهران هومن منصوریان تایید
52 مجید شریفی کسینجر آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
53 نغمه خانجانی لویی سان آریاسب تهران خانجانی تایید (خارج رده)
54 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان تایید
55 احسان صفری نژاد آکودتو 1 حبیبی تهران نیکوپور تایید (خارج رده)
56 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید
57 سعید دهرویه بویلز ولز نزاجا تهران مهندس خیرمندی تایید
58 فرامرز باب الحوائجی سینتیا اس ابرش تهران طباطبایی تایید
59 محمد نقاش امیلی آزمون تهران عیسیوند تایید
60 علی پاکنژاد لینکرد ابرش تهران سرچمی تایید
61 کیانا فکوریان گرند کروز آزمون تهران فکوریان تایید
62 سیاوش کریمی گیتو شبنم تهران هانیه رادخواه تایید
63 امین رضا عکاف زاده کاروسیندا آر آزمون کرمان عکاف زاده تایید
64 محمد رسول رحیم زاده اندولا فرمان آرا البرز تایید
65 محمدابوالحسنی زاده کاپیتانو آزمون تهران اوالحسنی زاده تایید
66 رامین شهابی سرادو زد آزمون تهران تایید
67 محمد حسین مکاری نژاد چاریلون ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
68 عباس قدیری (گاگلی) شبنم تهران تایید
69 ایمان کریمی فر هاسارا آزمون تهران پوررضایی تایید
70 محمد خاکباز کامان چابک تهران خاکباز تایید
71 سپنتا مهاجر کازابلانکا آزمون تهران مهاجر تایید
72 داود پوررضایی دولانا آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
73 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی تایید (خارج رده)
74 محسن جدیدی اکسلنت شهداء(قصرفیروزه) تهران عابدینی تایید
75 هومان جلالی تیلور نزاجا تهران محمد میزان تایید
76 محمد زرین اسکادو شهاب تهران وحید نجد تایید
77 مازیار جمشیدخانی پگاسوس جم تهران تدین تایید
78 ایمان عرب سیتلّا آریاسب البرز امیر سالار موسوی تایید
79 حمیدرضا حسینی دولوریس مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
80 سعید کلانتری ماکسیموس چیتگر تهران ... تایید
81 محمد حاجی یزدی هارت بیت اسب سفید تهران امیر صبوری تایید
82 سعید رضا ساعدی ای روبرت آریاسب تهران صابر تایید
83 سورن احسانی فاخر کنکورد ابرش قزوین خانم عطاران تایید
85 مجید منصوری اوجانا زد الوند تهران قره باغی تایید
86 علیرضا عامری کانت داون آریاسب تهران عامری تایید
87 علی پوررضایی چیکولینی آزمون تهران پوررضایی تایید
88 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ آریاسب البرز محمد علی سلطانی تایید (خارج رده)
89 فائزه غروی الویتا آزمون تهران غروی تایید (خارج رده)
91 علیرضا علیرضایی اکسکلوسیو جم تهران محمدی چهر تایید
92 سیاوش کریمی گلدرز زد جعفری تهران معین جعفری تایید
93 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
94 جلال کارگری کارتادو2 بام تهران تایید
95 مجید شریفی گلد فایر آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
96 محمد حسین مکاری نژاد دونجا ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
97 رامین شهابی (لو) آزمون تهران تایید لوو
98 نغمه خانجانی رودی آریاسب تهران خانجانی تایید (خارج رده)
99 متین رضا خانلو (جنتل) شبنم تهران تایید
100 شایان شایگان گلن بریج بام تهران شایگان تایید
101 داود پوررضایی آمورکا آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
102 علی پاکنژاد مستر بلو بوی ابرش تهران مختارانی تایید
103 عباس قدیری آکاسانتوس شبنم تهران تایید
104 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
105 محسن جدیدی برسینا شهداء(قصرفیروزه) تهران طهوری تایید
106 مازیار جمشیدخانی وایمور جم تهران جمشیدخانی تایید
107 محمدرضا بهرامی والری شکوری البرز محمدرضا بهرامی تایید
109 سیاوش مهندسی فرمیدبل بام تهران مهندسی تایید
110 سینا جوشقانی واندربیلت ابرش تهران تایید
111 شراگیم حبیبی والدو بام تهران تایید
112 شراگیم حبیبی (دیبالا) بام تهران تایید
113 شراگیم حبیبی لاکی لیدی بام تهران تایید
114 حمیدرضا حاجی کندی گلدپای ون کوکشف نزاجا تهران علی محمدی تایید
115 حمیدرضا حاجی کندی ایلمان وی نزاجا تهران عباس جمالی تایید
116 حمیدرضا حاجی کندی فاربانتاس نزاجا تهران عباس جمالی تایید
117 حمیدرضا حاجی کندی بیسیک نزاجا تهران تاجیک تایید
118 مازیار جمشیدخانی کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
119 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران تایید
120 مسعود مکاری نژاد هارت تو بیت ابرش تهران تایید
121 حسن صفدری لو شامپ نزاجا تهران تایید
122 شراگیم حبیبی (لاکی لیدی) بام تهران تایید
123 حسن صفدری تیگرا نزاجا تهران تایید
124 مسعود مکاری نژاد (کورنادو) ابرش تهران تایید
125 مازیار جمشیدخانی ای کتچر تک سواران نادری شمال تهران تایید
126 مسعود مکاری نژاد فوراور ابرش تهران تایید
127 داود پوررضایی (جامایکا) آزمون تهران تایید
129 محمد کارخانه ای (الهارت) چابک قم تایید
129 کاظم وجدانی (اتندر) بام تهران تایید
130 کورش عطایی غران ابرش تهران تایید
9 محمد زرین دانای شهاب تهران محمد زرین رد (انصراف کاربر)
43 محمد زرین یونیک شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد (انصراف کاربر)
84 میثم صفویه ای کتچر تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر)
90 شاهین فرشباف مونالیزا شکوری البرز آقای فرش باف رد (انصراف کاربر)
108 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر)