لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: D بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سام معصومی دانته بام تهران سام معصومی تایید (خارج رده)
2 بهروز ضیایی راکائل صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
3 داود پوررضایی جامایکا آزمون تهران عقیقی تایید خارج رده
4 حمیدرضا حسینی کولین مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
6 نوید نجفیان صوفیا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
7 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید (خارج رده)
8 محمد رضا طراحیان کورنادو رخش صبا تهران طراحیان تایید
9 سیاوش کریمی اپریکات شبنم تهران حسین مصباح تایید خارج رده
10 قاسم قاسمی فابیلوس ایندگان تهران بختیاری تایید (خارج رده)
11 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید خارج رده
12 فرزین فتحعلیزاده جاز تر دامه بام تهران دکتر قاسمی تایید (خارج رده)
14 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران مهاجر تایید (خارج رده)
16 سعید کلانتری رزا چیتگر تهران ... تایید
17 داود پوررضایی امبلوس آزمون تهران پوررضایی تایید خارج رده
18 علی افضلی کامونیکا شهداء(قصرفیروزه) تهران علی افضلی تایید (خارج رده)
20 علیرضا علیرضایی زئوس جم تهران مقدم تایید
21 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
22 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان تایید
23 علیرضا رضوی آتینا آزمون تهران رژین بنی هاشمی تایید (خارج رده)
24 ملیکا غروی دومانارتو آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
25 سام معصومی فیوچر بام تهران سام معصومی تایید (خارج رده)
26 محمدابوالحسنی زاده بونو آزمون تهران اوالحسنی زاده تایید (خارج رده)
27 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید خارج رده
28 قاسم قاسمی الاید ایندگان تهران قاسمی تایید (خارج رده)
29 حمیدرضا حسینی لرد اور مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
30 ایلیا معنوی آی فِیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید خارج رده
31 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان تایید
32 داود پوررضایی کلترانه آزمون تهران پوررضایی تایید خارج رده
33 محمد رضا طراحیان کلارا دی کالواری رخش صبا تهران حمیدی پسند تایید (خارج رده)
34 سیاوش کریمی سابرینا اس شبنم تهران سعیدوثوقی تایید خارج رده
37 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
38 فرزین فتحعلیزاده کاپریول بام تهران دکتر قاسمی تایید (خارج رده)
41 مازیار جمشیدخانی کونتوری2 جم تهران تایید (خارج رده)
42 امین رضا عکاف زاده (کاناوارو) آزمون کرمان تایید (خارج رده)
43 سیاوش کریمی (جامبو) شبنم تهران تایید
44 ایمان کریمی فر (هانسارا) آزمون تهران تایید (خارج رده)
45 سیدمحمد رضوی (کالادو) آزمون قم تایید (خارج رده)
0 مهرداد فیض شنل ریور امام خمینی تهران عرشیافیض رد (انصراف کاربر)
0 مهرداد فیض استار امام خمینی تهران فیض رد (انصراف کاربر)
5 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران آقای آرش سلطانی رد خارج رده (انصراف کاربر)
13 امیر سقایی میلانی ایلکان پارت تهران پارت رد (انصراف کاربر)
15 میثم صفویه کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران علی پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر)
19 حسن صفدری لو شامپ نزاجا تهران آقای صابر مناقبی رد خارج رده (انصراف کاربر)
35 حسن صفدری تیگرا نزاجا تهران آقای شکری رد خارج رده (انصراف کاربر)
36 حسین منتظری جامبو شبنم تهران کمال حسینی رد (انصراف کاربر)