لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: O1 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیرحسین قلندر لاور بوی زد بام تهران قلندر تایید
2 سینا مجدپور ارس موس ون تنهاگندورن بام تهران سینا مجدپور تایید
3 مسعود عبدالهی کونر جی دوقلوها البرز مسعود عبدالهی تایید
4 کامران پوررضایی دابرینا اس آزمون تهران پوررضایی تایید
5 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
6 لادن امیرماهانی دو نات هزیتیت رخش صبا تهران لادن امیرماهانی تایید
7 شیما عبدالرزاق دامور آریاسب تهران شیما عبدارزاق تایید
8 آرش سجادی زائومی آزمون تهران آرش سجادی تایید
9 آریا ظروفچی چکاندینوس بام البرز آریا ظروفچی تایید
10 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید
11 آرین اسحاقی فراسکو آزمون تهران اسحاقی تایید
12 محسن فلاحیان اکستریم بام تهران فلاحیان تایید
13 فرزاد فطانت ونیتی کوثر تهران نجفیان تایید
15 امیرحسین قلندر هـیچکاک بام تهران قلندر تایید
16 سینا مجدپور دریم سینا بام تهران خانم نیلا مجدپور تایید
17 اصغر کمری فاروخ آریاسب تهران اصغر کمری تایید
18 افشین احمدوان ساندیور بام تهران افشین احمدوان تایید
19 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید
20 جعفر افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران جعفر افضلی تایید
22 امیرپاشا مشهدی رویال کاسینی ابرش تهران امیرپاشا مشهدی تایید حضور داخل رده می باشد (خارج رده)
23 حمید کلاه دوزان گسیدین آزمون تهران کلاهدوزان تایید
24 شاهین فرشباف مونالیزا شکوری البرز آقای فرش باف تایید فیق تینگ جیانا (خارج رده)
25 لادن امیرماهانی وندانا ام رخش صبا تهران آقای شگفتی تایید
26 علی عربی دونالیزا حبیبی تهران عربی تایید
27 مسعود عبدالهی گلدن دوقلوها البرز مسعود عبدالهی تایید
29 امیرحسین قلندر ایرجردن بام تهران قلندر تایید
30 سینا مجدپور وینکس بام تهران یزدی تایید
31 آرش سجادی یوتارو آزمون تهران آرش سجادی تایید
32 شیما عبدالرزاق کریستین میلاد صدر تهران شیما عبدلرزاق تایید
33 بهروز ضیایی هاینیکی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
34 داریوش اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
36 نگار جهان بین آیرون مایدن رخش صبا تهران جهان بین تایید
37 محسن فلاحیان کابانا بام تهران فلاحیان تایید
39 پارسا نجفی آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
40 بهروز ضیایی راکائل صحرا تهران تایید
0 نگار جهان بین آیرون مایدن رخش صبا تهران کشوریان رد (انصراف کاربر)
14 محسن نیکوزادکهن چامهوک آزمون تهران نیکوزاد رد (انصراف کاربر)
21 سلمان ثقفی داروین دی زد ثقفی تهران سلمان ثقفی رد (انصراف کاربر)
28 سپنتا مهاجر کازابلانکا آزمون تهران مهاجر رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
35 کیانا ضیائی راکائل صحرا تهران بهروزضیایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)