لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید خارج رده
2 علیرضا قطب شریف لی هزل وود دشت بهشت تهران علی هژبر تایید خارج رده
3 رادمرد هوشمند فولکسا بام البرز محمدی تایید خارج رده
4 فائزه غروی والری آزمون تهران مهسا شفیعی تایید (خارج رده)
5 محمد حسین عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید
6 امین رضا عکاف زاده کاروسیندا آر آزمون کرمان عکاف زاده تایید (خارج رده)
7 رامین شهابی کندنتو آزمون تهران درگاهی تایید خارج رده
8 مازیار جمشیدخانی کنستانتین جم تهران شگفتی تایید خارج رده
9 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران .. تایید (خارج رده)
10 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید خارج رده
11 آرشا غفاری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید (خارج رده)
12 یزدان ملاافضل آنجل چیتگر تهران ملاافضل تایید (خارج رده)
13 حمیدرضا حسینی بالورا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
14 تیام بختیاری اسنوبال آزمون تهران تیام بختیاری تایید خارج رده
15 ایمان کریمی فر (یوتو) آزمون تهران کریمی فر تایید (خارج رده)
16 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران امیر بهادر تنباکوکار تایید خارج رده
17 محمد رضا طراحیان ایدن ایس رخش صبا تهران خانم جعفریان تایید
18 علیرضا قطب شریف کلئو دشت بهشت تهران علی هژبر تایید
20 رضا مرزبانیان ژالوما آریاسب تهران رضا مرزبانیان تایید (خارج رده)
21 نیلوفر سنایی زارا آریاسب تهران نیلوفرسنایی تایید
22 سینا غلامی طوقچی بی ام پرسد نزاجا تهران سینا غلامی تایید
23 میثم صفویه کندر196 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید
24 محمد خاکباز کرات بام تهران خاکباز تایید (خارج رده)
25 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید خارج رده
26 محسن علی پور ازورا سیاهپوش تهران حانم حسن پور تایید
27 رادمرد هوشمند الیزه هوشمند البرز محمدی تایید خارج رده
28 فائزه غروی کالین آزمون تهران مهسا شفیعی تایید (خارج رده)
29 استاتیرا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید (خارج رده)
30 امین رضا عکاف زاده دجانگو آزمون کرمان عکاف زاده تایید (خارج رده)
31 رامین شهابی بلا پاییزان تهران سرشار تایید
32 امیر حسین سیاه منصوری ایندیان آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
33 رضا علی ملائی باکارت آرش تهران سوارکار تایید
34 علیرضا قطب شریف کارل دشت بهشت تهران علی هژبر تایید خارج رده
35 نادعلی فرجامی فاینالی بام تهران مولایی تایید خارج رده
36 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
37 امیرحسین کافیان لیلین آزمون تهران امیرحسین کافیان تایید خارج رده
38 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
39 تارخ پرند اینکردبل آزمون تهران تارخ پرند تایید
40 امیر کلانتری دیوت آریاسب تهران حمیدرضا بیرامی تایید خارج رده
41 تیام بختیاری ادونچر آزمون تهران ترمه بختیاری تایید خارج رده
42 یزدان ملاافضل گلن چیتگر تهران ملاافضل تایید (خارج رده)
43 علیرضا عامری فلایینگ فلیر آریاسب تهران ذاکری تایید (خارج رده)
44 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید خارج رده
45 ایمان عرب سیتلّا آریاسب البرز امیر سالار موسوی تایید (خارج رده)
46 جلال کارگری چیکو پیکو بام تهران خانم یوسفی تایید
47 آرشا غفاری روزالینا شبنم تهران بخشی تایید (خارج رده)
48 حمیدرضا حسینی دولوریس مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
49 رامین شهابی لارا پاییزان تهران سرشار تایید
50 رضا مرزبانیان الودوالا آریاسب تهران رضا مرزبانیان تایید (خارج رده)
51 علیرضا قطب شریف تاپ لس دی بنوول بام تهران نرگس صادقی تایید
52 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام بام تهران امیر ارسلان تنباکوکار تایید
53 امین رضا عکاف زاده کاناوارو آزمون کرمان عکاف زاده تایید (خارج رده)
54 علی پوررضایی کریستا او.اچ آزمون تهران پوررضایی تایید
55 رادمرد هوشمند هَری تِیج بام البرز جعفریه تایید خارج رده
56 فائزه غروی کارتن زد آزمون تهران آناهیتا پارسا تایید (خارج رده)
57 محمد حسین عقیقی کرلادو آزمون تهران عقیقی تایید خارج رده
58 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید خارج رده
59 بهروز ضیایی کاترینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید خارج رده
60 محسن جدیدی مونتروز شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
61 حمزه عبادی جیزیلانا ایندگان تهران کمپانی تایید خارج رده
62 ایمان کریمی فر (بلاروزا) آزمون تهران کریمی فر تایید خارج رده
63 شراگیم حبیبی (کرنلیا) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
64 شراگیم حبیبی (فابونا) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
65 شراگیم حبیبی (دیم بولا) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
66 شراگیم حبیبی (جاست بی) بام تهران تایید (خارج رده)
67 شراگیم حبیبی (ساندیور) بام تهران تایید (خارج رده)
68 شریف اسماعیلی (فابلا) بام تهران تایید
70 شریف اسماعیلی (کارلینگو) بام تهران تایید (خارج رده)
70 سینا جوشقانی (کال دونیا) ابرش تهران تایید (خارج رده)
19 جلال کارگری پیوسی بام تهران مسعود یزدی رد (انصراف کاربر)