لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 یلدا اصل زعیم شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید (خارج رده)
2 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
3 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید خارج از رده
4 فائزه غروی جاتارینا آزمون تهران غروی تایید (خارج رده)
5 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
6 ویونا معتمد هاشمی همبسی بام تهران ویونامعتمدهاشمی تایید (خارج رده)
7 مهرداد فیض استار امام خمینی تهران فیض تایید خارج رده
8 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید (خارج رده)
9 قاسم قاسمی ثمیر ایندگان تهران موسوی تایید
10 مجید شریفی ایتولی وینکا آزمون تهران جعفری تایید (خارج رده)
11 امیر حسین سیاه منصوری مسترجی آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
12 محمد رسول رحیم زاده ایوونولا فرمان آرا البرز محمدرسول رحیم زاده تایید (خارج رده)
13 پوریا رستمی ویکتوریا دوقلوها البرز پوریا رستمی تایید
14 رضا جعفری بیگ بوی نزاجا تهران یزادنی تایید (خارج رده)
15 علیرضا قطب شریف لی هزل وود دشت بهشت تهران علی هژبر تایید (خارج رده)
16 امیرحسین کافیان لیلین آزمون تهران امیرحسین کافیان تایید (خارج رده)
17 محمد کریمی پیاژه دشت بهشت تهران محمد کریمی تایید
18 حمیدرضا حسینی بالورا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
19 رضا علی ملائی فاینالی آرش تهران رضامولایی تایید (خارج رده)
20 متین رحیمی ملونی ایندگان تهران امیر همدانی تایید
21 مجید منصوری بالرنیا الوند تهران دکتر ارفع تایید
22 سروش باستانی دوونین دی شکوری تهران بهرامی تایید (خارج رده)
23 سجاد دهقانیان کانت داون آریاسب تهران علیرضا عامری تایید (خارج رده)
24 فائزه غروی کالین آزمون تهران مهسا شفیعی تایید (خارج رده)
25 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران مهاجر تایید (خارج رده)
26 قاسم قاسمی فابیلوس ایندگان تهران بختیاری تایید (خارج رده)
28 یزدان ملاافضل گلن چیتگر تهران ملاافضل تایید (خارج رده)
29 محمد جواد صفایی هانکی پانکی سیاهپوش تهران خانم حسن پور تایید (خارج رده)
30 موژان شیرانی کو کوز آزمون اصفهان پور رضایی تایید (خارج رده)
31 نگار جهان بین آیرون مایدن رخش صبا تهران کشوریان تایید (خارج رده)
32 حمیدرضا ذاکری شیوا پارادایس اصفهان ذاکری تایید (خارج رده)
33 جلال کارگری وانیا بام تهران حسین موریس تایید (خارج رده)
34 حمیدرضا حسینی دولوریس مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
35 حمزه عبادی کورفیلینگ آزمون تهران .. تایید (خارج رده)
36 دنیا فکوریان (الین) آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
37 امین رضا عکاف زاده دجانگو آزمون کرمان عکاف زاده تایید (خارج رده)
38 تارخ پرند اینکردبل آزمون تهران تارخ پرند تایید
39 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید خارج رده
40 مجید شریفی کاروچا آزمون تهران جعفری تایید (خارج رده)
42 مازیار جمشیدخانی چری گلد جم تهران خانی تایید
43 ویونا معتمد هاشمی کنتندرو ای اچ پی بام تهران ویونامعتمدهاشمی تایید (خارج رده)
44 ملیکا جعفریان کیامون آزمون تهران ملیکا جعفریان تایید (خارج رده)
45 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
46 فائزه غروی کارتن زد آزمون تهران آناهیتا پارسا تایید (خارج رده)
47 جهانگیر جهان بین اسبرانزا اس آزمون تهران خانم مقدم تایید (خارج رده)
48 قاسم قاسمی الاید ایندگان تهران قاسمی تایید
49 آفرین مقدم بنان زد آزمون تهران آقای جهانبین تایید (خارج رده)
50 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
51 کیانا ضیائی کاترینا صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
52 حسین مصباح آپریکات شبنم البرز حسین مصباح تایید (خارج رده)
53 علیرضا قطب شریف تاپ لس دی بنوول بام تهران نرگس صادقی تایید (خارج رده)
54 نوشین موسوی نمین گرندیور الوند تهران موسوی تایید
55 سینا جوشقانی والرون ابرش تهران پناهی تایید (خارج رده)
57 شراگیم حبیبی (کرنلیا) بام تهران تایید (خارج رده)
58 شراگیم حبیبی (فابونا) بام تهران تایید (خارج رده)
59 کاظم وجدانی شکلات بام تهران تایید (خارج رده)
60 حمیدرضا دارستانی شنل ریور امام خمینی تهران تایید (خارج رده)
61 حمید کلاه دوزان گسیدین آزمون تهران تایید (خارج رده)
62 حسین منتظری اینیستا شبنم تهران تایید (خارج رده)
63 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران تایید (خارج رده)
64 حسین رضایی دنسر میلاد صدر تهران تایید (خارج رده)
65 سیدمحمد رضوی (کالادور) آزمون قم تایید (خارج رده)
66 محمدابوالحسنی زاده هکتور آزمون تهران تایید (خارج رده)
67 حسین رضایی کارو میلاد صدر تهران تایید (خارج رده)
68 امین رضا عکاف زاده (ایست وود) کرمان تایید (خارج رده)
69 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران تایید (خارج رده)
70 سینا جوشقانی مینی فین ابرش تهران تایید (خارج رده)
71 حسین منتظری جامبو شبنم تهران تایید (خارج رده)
72 سیدمحمد رضوی فولاز آزمون قم تایید (خارج رده)
73 کامران پوررضایی (ونکوور) آزمون تهران تایید
27 عباس پیوند آریان ژولی ایندگان تهران عباس پیوند آریان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
41 مهرداد فیض شنل ریور امام خمینی تهران عرشیا فیض رد خارج رده (انصراف کاربر)
56 کیانا فکوریان گرند کروز آزمون تهران فکوریان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)