لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید (خارج رده)
2 شایلین پیرهادی تواندشتی باتیس آزمون تهران ترنم شمس تایید
3 ویونا معتمد هاشمی همبسی بام تهران ویونا معتمدهاشمی تایید (خارج رده)
4 علی زلقی کالاندرا میلاد صدر تهران زلقی تایید
5 مجید شریفی ایتولی وینکا آزمون تهران جعفری تایید (خارج رده)
6 راهیل مختارانی دزموند ابرش تهران علی پاک نژاد تایید
7 نیاز فرامرزی پابلو الغدیر تهران مرجان عظیمی تایید
8 دنیا فاضل زئوس جم تهران لوییز رویا جمشیدخانی تایید (خارج رده)
9 نرگس رضایی الویرا آزمون تهران شهابی تایید
10 زهرا معماری اردستانی کولدی شهداء(قصرفیروزه) تهران عبدالهی تایید
11 فائزه غروی جاتارینا آزمون تهران غروی تایید (خارج رده)
12 عسل طهرانی کاپریل بام تهران عسل طهرانی تایید
13 امین ترابی ونوس آزمون تهران خانم غروی تایید
14 امیرعباس مرادی آکولان ابرش تهران امیرعباس مرادی تایید
15 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی تایید (خارج رده)
16 دانیال محزون مون شاین آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
17 محمد حاجی یزدی براندا اسب سفید تهران رامین کمالی تایید (خارج رده)
18 مدیا سعیدی فرد پانتوم آزمون تهران مجید شریفی تایید
19 ویونا معتمد هاشمی کنتندرو ای اچ پی بام تهران ویونا معتمدهاشمی تایید (خارج رده)
20 فاطمه رضاییی چوپاچوپ آزمون تهران اقای سرشار تایید
21 رامین شهابی بلا پاییزان تهران سرشار تایید (خارج رده)
22 حمیدرضا ذاکری شیوا پارادایس اصفهان حمیدرضا ذاکری تایید (خارج رده)
23 بهادر قاسمی آشیل ابرش تهران ... تایید
24 متین رحیمی ملونی ایندگان تهران امیر همدانی تایید
25 جهانگیر جهان بین آمونت آزمون تهران خانم محمودی تایید (خارج رده)
26 آیین عابدی سامسون آزمون تهران اقای عابدی تایید (خارج رده)
27 نگین حیاتی یاد فرواک شهداء(قصرفیروزه) تهران حیاتی تایید
28 ایلیا موسوی سابرینا اس شبنم تهران سیاوش کریمی تایید
29 سیده نازنین عبداللهی ماهور پاییزان تهران بهرام سرشار تایید
30 ندا افراشی کالیدا میلاد صدر تهران خانم افراشی تایید
31 محمد کریم فریوری توایست اپل نزاجا تهران محمد کریم فریوری تایید
34 مجید شریفی کاروچا آزمون تهران جعفری تایید (خارج رده)
35 محیا نعیمی وایلانا پارت تهران حمیدرضا علاقه بندیان تایید
36 سیدابراهیم علیزاده گلبهار اسب سفید تهران ابراهیم علیزاده تایید
37 ویونا معتمد هاشمی ددی بام تهران یاسمین تهرانی تایید (خارج رده)
38 مرضیه مرادی جید بی وی پارت تهران پارت تایید (خارج رده)
39 امیرعلی شگفتی شارلوت رخش صبا تهران شگفتی تایید
40 نادیا موحد سهیل میلاد صدر تهران خانم موحد تایید
41 هادی دهقان دامور آریاسب تهران هادی دهقان تایید
42 نیاز فرامرزی خرداد الغدیر تهران نیاز فرامرزی تایید
43 سعید وثوقی هوکاس پوکاس شبنم البرز امیرحسین جمشیدی تایید (خارج رده)
44 مهدی مرادی بیدهندی می نیستر آریاسب تهران مجتبی مرادی تایید
45 دلارام عارف نعمتی دیامانتا آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
46 علیرضا علیرضایی چری گلد جم تهران خانی تایید (خارج رده)
47 حمزه عبادی (الویرا) ایندگان تهران تایید (خارج رده)
48 محمدپارسا حبیبی (پائول) آریاسب تهران تایید
49 قاسم قاسمی ثمیر ایندگان تهران تایید
50 علیرضا علیرضایی (کنتس) جم تهران تایید (خارج رده)
51 امیرعلی شگفتی شارلوت رخش صبا تهران تایید
52 محیا نعیمی (وابلانا) پارت تهران تایید
53 داود رشتیانی هایرو سی اچ آریاسب تهران تایید (خارج رده)
32 امیر کلانتری گلادیاتور آریاسب تهران آتنا اباذری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
33 علی زلقی کارو میلاد صدر تهران زلقی رد (انصراف کاربر)