لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع): D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 میثم صفویه کندر196 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید
2 نوید نجفیان صوفیا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
3 بهرام وجدانی گامورا شهداء(قصرفیروزه) تهران وجدانی تایید
4 محمد مهری رامیرو شهداء(قصرفیروزه) تهران آقای ایزدپناه تایید
5 محمد گرایلی سان فین فین شهداء(قصرفیروزه) تهران احسانی تایید
6 مهراد اختری آتینا زد شهداء(قصرفیروزه) تهران علی کریما تایید
7 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
9 کیانا ضیائی کاترینا صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
10 ویونا معتمد هاشمی کنتندرو ای اچ پی بام تهران ویونا معتمد هاشمی تایید
11 میثم صفویه کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید
12 حمید رضا نبی میبدی اسکالانته جم یزد حمیدرضا نبی میبدی تایید (خارج رده)
13 مجتبی خسروی جیاندرا اسب ایران تهران تایید
14 جاوید بریری لی ار زد نزاجا تهران اقای پیام تایید
15 محمد گرایلی تینا شهداء(قصرفیروزه) تهران امین بهره مند تایید
16 امیر حسین مقصودی (لنسلات) اسب ایران تهران تایید
17 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان تایید
18 قاسم قاسمی ملونی ایندگان تهران متین رحیمی تایید
19 جعفر افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران جعفر افضلی تایید
22 میثم صفویه کورلیدا 2 تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی تایید
23 سینا غلامی طوقچی بی ام پرسد نزاجا تهران سینا غلامی تایید
25 محمد مهری وات اور شهداء(قصرفیروزه) تهران طاهره انیسی تایید (خارج رده)
26 مهراد اختری (گرلاندو) آریاسب تهران تایید
27 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید
28 محمد گرایلی کامانتازد شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی تایید
29 علیرضا میرزائی هیدروژن الغدیر تهران ترانه رضائی تایید
30 علی رضا نبی تبار امیزینگ بام تهران تایید
31 محسن جدیدی مونتروز شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید
32 بهرام وجدانی هاینیکی صحرا تهران تایید (خارج رده)
33 ویونا معتمد هاشمی همبسی بام تهران تایید (خارج رده)
8 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر)
20 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی رد (انصراف کاربر)
21 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان رد (انصراف کاربر)
24 بهرام وجدانی چاکلوبت شهداء(قصرفیروزه) تهران وجدانی رد (انصراف کاربر)