لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 بهروز ضیایی کاترینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
2 رامین کمالی نیا کیا اسب سفید تهران رامین کمالی نیا تایید (خارج رده)
3 مهتاب سیاتیری تنت زد جم تهران اژدرکش تایید
4 بهناز اسدی سیرونت شهداء(قصرفیروزه) تهران بهناز اسدی تایید
5 مجتبی خسروی جیاندرا اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
6 امیر دادور (اکرینز) شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید (خارج رده)
7 جعفر افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران جعفر افضلی تایید (خارج رده)
8 محمد جواد صفایی هانکی پانکی سیاهپوش تهران خانم حسن پور تایید
9 میثم صفویه کندر196 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید
10 حسین وفایی آلپای سیاهپوش تهران سیاهپوش تایید (خارج رده)
11 محمد حاجی یزدی توسن آخال اسب سفید تهران محمد رضا قمصری تایید (خارج رده)
12 علی سرچمی بلک برن روور ابرش تهران حمید رضایی تایید
13 محسن جدیدی مونتروز شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
14 حسین حاجی کندی میشل سیاهپوش تهران سنجر سیاهپوش تایید (خارج رده)
15 بهروز ضیایی هاینیکی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
16 امینه ضرغام زارا شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
17 شاهین غفاری پیکاسو الغدیر تهران پارسا میرزایی تایید (خارج رده)
18 حسین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
20 حمید رضا نبی میبدی اسکالانته جم یزد حمیدرضا نبی میبدی تایید (خارج رده)
21 نازنین زاینده کوپایی ساشا الغدیر تهران زاینده تایید
22 قاسم قاسمی ژولی ایندگان تهران قاسمی تایید
23 رامین کمالی نیا سمفونی اسب سفید تهران رامین کمالی نیا تایید (خارج رده)
24 ویونا معتمد هاشمی همبسی بام تهران ویونا معتمد هاشمی تایید
25 محمد جواد صفایی ینیچری سیاهپوش تهران سیاهپوش تایید (خارج رده)
26 سینا سیاه منصور فور جامپ پردیس تهران سینا سیامنصور تایید (خارج رده)
28 محمدرضا میزان تیلور نزاجا تهران محمدرضا میزان تایید
29 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
30 امیر حسین مقصودی (لنسلات) اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
31 حمید علی پور چرچیل شهداء(قصرفیروزه) تهران علیرضا سلیمانی تایید
32 محمد حاجی یزدی قوش اسب سفید تهران لیلی سرابندی تایید (خارج رده)
33 محمد گرایلی مدونا شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی تایید (خارج رده)
34 سعید عبدی آسمان شهداء(قصرفیروزه) تهران آرمین کسالایی تایید (خارج رده)
35 ایرج مرادی پور کورونادو شهداء(قصرفیروزه) تهران ایرج مرادی پور تایید
38 شراگیم حبیبی کورنلیا ثقفی تهران تایید
39 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران تایید
40 فردین عبادی ربکا میثاق تهران تایید
41 شراگیم حبیبی ویونا ثقفی تهران تایید (خارج رده)
42 علیرضا علیرضایی آوات میثاق تهران تایید
43 نیکی شکروی (یونیک) اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
44 علی رضا نبی تبار امیزینگ بام تهران تایید (خارج رده)
45 مهدی پولادوند کیان سیاهپوش تهران تایید (خارج رده)
46 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران تایید
47 فردین عبادی سردار میثاق تهران تایید
0 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهداء(قصرفیروزه) تهران ریحانیان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
19 مهران اصغری ملورین نزاجا تهران مهران اصغری رد (انصراف کاربر)
27 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی رد (انصراف کاربر)