لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد کریم فریوری توایست اپل نزاجا تهران محمد کریم فریوری تایید
2 ندا مصدق افسون کینگ شهداء(قصرفیروزه) تهران ندا مصدق تایید
3 شراگیم حبیبی (کورنلیا) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
4 حمیدرضا علاءالدینی ملورین نزاجا تهران حمید رضا علاءالدینی تایید
5 میلاد ممقانی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
6 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی تایید (خارج رده)
7 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید (خارج رده)
8 سیده فاطمه ربیع هاشمی کنتسا شهداء(قصرفیروزه) تهران سیدمحمد ربیع هاشمی تایید
9 کارن شفائی اد تندر بام تهران کارن شفایی تایید
10 متین رحیمی ملونی ایندگان تهران متین رحیمی تایید
11 شراگیم حبیبی (ویونا) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
12 بهناز اسدی سیرونت شهداء(قصرفیروزه) تهران بهناز اسدی تایید (خارج رده)
15 محمد مهری الیوت شهداء(قصرفیروزه) تهران حمید ذولفقاری تایید (خارج رده)
16 امیر صبوری هارت بیت اسب سفید تهران امیر صبوری تایید
17 رامین کمالی نیا سمفونی اسب سفید تهران رامین کمالی نیا تایید (خارج رده)
19 نیاز فرامرزی خرداد الغدیر تهران نیاز فرامرزی تایید
21 فردین عبادی ربکا میثاق تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
22 حسن امیری هوریکان اسب سفید تهران حسن امیری تایید (خارج رده)
23 نیاز فرامرزی گاروین الغدیر تهران مرجان عظیمی تایید
24 شایان عزیزی سویینی زد نزاجا تهران عباسی تایید
27 مصطفی زوارهء یونیفر پردیس تهران حسین کهال زاده تایید
28 امیرمحمد عامری سفیده هویا هوتا شهداء(قصرفیروزه) تهران خودش تایید
29 نگین حیاتی یاد فرواک شهداء(قصرفیروزه) تهران نگین حیاتی تایید
30 ثنا روزبهانی تیزپا شهدای سوهانک تهران مهدی روزبهانی تایید
32 امیر حسین فضلعلی بادپا کوثر تهران دوست محمدی تایید
33 یوسف صدیقی مشتقین هرا آریاسب تهران صدیقی تایید
34 امیرحسین گل محمدی هپی گیرل کمرد تهران ترابزاده تایید (خارج رده)
35 امیرحسین گل محمدی هاریکا کمرد تهران عباس زاده تایید (خارج رده)
36 اسماعیل فلاح قنبری رعد کوچک پردیس تهران تایید (خارج رده)
37 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران تایید (خارج رده)
38 محمدپارسا حبیبی پائول آریاسب تهران تایید
39 نیکی شکروی (یونیک) اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
40 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران تایید (خارج رده)
41 فردین عبادی سردار میثاق تهران تایید (خارج رده)
42 مهدی مومنی آربلوآ نزاجا تهران تایید
0 ندا مصدق افسون کینگ شهداء(قصرفیروزه) تهران ندا مصدق رد (انصراف کاربر)
0 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران رقیه پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر)
18 فردین عبادی یولسا میثاق تهران سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
20 فردین عبادی آوات میثاق تهران سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
25 محمد یوزباشی رزالین شهداء(قصرفیروزه) تهران محمد یوزباشی رد (انصراف کاربر)
26 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران وزارت دفاع رد (انصراف کاربر)
31 مهدی پولادوند کیان سیاهپوش تهران سنجر سیاهپوش رد (انصراف کاربر) (خارج رده)