لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت: ِD اسبهای زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر زاهدی ژئونیتا پائولونا نزاجا تهران موریس تایید
2 محمد گرایلی کامانتازد شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی تایید
3 علی افضلی کامونیکا شهداء(قصرفیروزه) تهران علی افضلی تایید (خارج رده)
4 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
5 حسن محمدزاده زلی انته شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری تایید
6 علیرضا رجبی ویونا جم تهران علیرضا رجبی تایید (خارج رده)
7 علیرضا میرزائی هیدروژن الغدیر تهران ترانه رضائی تایید
8 محمد گرایلی سان فین فین شهداء(قصرفیروزه) تهران احسانی تایید
9 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید (خارج رده)
11 علیرضا علیرضایی زئوس جم تهران مقدم تایید
12 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
13 حمیدرضا دارستانی استار امام خمینی تهران مهرداد فیض تایید (خارج رده)
14 سوشیانت صفدریان سولی شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
15 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید (خارج رده)
16 محمد گرایلی تینا شهداء(قصرفیروزه) تهران امین بهره مند تایید
17 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز تایید
22 سعید عبدی (وات اور) شهداء(قصرفیروزه) تهران انیسی تایید (خارج رده)
23 محسن جدیدی اکسلنت شهداء(قصرفیروزه) تهران عابدینی تایید (خارج رده)
0 مسعود مکاری نژاد لیدی اکشن ابرش تهران شرکت اسب ریس رد (انصراف کاربر)
0 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان رد (انصراف کاربر)
0 نوید نجفیان صوفیا کوثر تهران نوید نجفیان رد (انصراف کاربر)
0 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان رد (انصراف کاربر)
10 مهراد اختری آتینا زد شهداء(قصرفیروزه) تهران علی کریمان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)