لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
3 سعید عزتی دلگادو توسن تهران سعید کریمی تایید (خارج رده)
4 علیرضا رجبی ویونا جم تهران علیرضا رجبی تایید (خارج رده)
5 جاوید بریری لی ار زد نزاجا تهران اقای مهندس پیام تایید (خارج رده)
6 عباس خدام کهنکی ویکلو پردیس تهران عباس خدام تایید
7 محمد مهری رامیرو شهداء(قصرفیروزه) تهران آقای ایزدپناه تایید (خارج رده)
8 حمید علی پور چرچیل شهداء(قصرفیروزه) تهران علیرضا سلیمانی تایید
10 ایرج مرادی پور کورونادو شهداء(قصرفیروزه) تهران ایرج مرادی پور تایید
11 سید یونس باقری مارانکو نزاجا تهران یونس باقری تایید
12 عاطفه براتی کاسپر پردیسان تهران خانم براتی تایید (خارج رده)
13 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید (خارج رده)
14 قاسم قاسمی گیلوما ایندگان تهران علی میرزااقا تایید
15 جعفر افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران جعفر افضلی تایید (خارج رده)
16 علی کریمی واتینگا اسب ایران اصفهان کریمی تایید (خارج رده)
17 عرفان عبداللهی امیلیا شهداء(قصرفیروزه) تهران عرفان عبدالهی تایید (خارج رده)
18 آرش رحمتی وناب 8 اسب ایران البرز علیزاده تایید (خارج رده)
19 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید
20 علی افضلی دلادی شهداء(قصرفیروزه) تهران علی افضلی تایید (خارج رده)
21 سعید عزتی کارمن توسن تهران جواد جدا تایید (خارج رده)
22 محسن جدیدی مونتروز شهداء(قصرفیروزه) تهران قاجار تایید
23 ترانه رضائی پیکاسو الغدیر تهران علیرضا میرزایی تایید
24 فریبا حسنی لردسان شهداء(قصرفیروزه) تهران فریبا حسنی تایید
25 بهروز ضیایی راکائل صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
26 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهداء(قصرفیروزه) تهران ریحانیان تایید (خارج رده)
27 امینه ضرغام زارا شهداء(قصرفیروزه) تهران جدیدی تایید
28 سینا سیاه منصور فور جامپ پردیس تهران سینا سیاه منصوری تایید (خارج رده)
29 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء(قصرفیروزه) تهران سیانکی تایید
30 امیر زاهدی ژئونیتا پائولونا نزاجا تهران موریس تایید (خارج رده)
51 مهران اصغری (آرجنتو) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
0 ایمان عرب سیتلّا آریاسب البرز امیرسالارموسوی رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد چیتگر تهران احمدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 کامیار وجدانی چاکلوبت آریاسب تهران شرکت یحیی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 رویا بهرامی فانتسی آریاسب تهران آقای طاهری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 علیرضا روشن ضمیر کاردناپ ابرش تهران اقای مخلصی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 رادمرد هوشمند الیزه بام البرز محمدی رد (انصراف کاربر)
0 مسعود برجیان تاپلس د بنوئل بام تهران شمسی پور رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمید حاجیلو اوییان آریاسب تهران حاجلو رد (انصراف کاربر)
0 حمید حاجیلو ایمجین آریاسب تهران حاجلو رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مجید شریفی کاروچا آزمون تهران ایلیا جعفری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 علی عزیزنیا گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان رد (انصراف کاربر)
0 رامین شهابی لارا پاییزان تهران سرشار رد (انصراف کاربر)
0 علی عزیزنیا بیو لیدی بام تهران عزیزنیا رد (انصراف کاربر)
0 مسعود مکاری نژاد زاریداس زد ابرش تهران شرکت اسب ریس رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مسعود مکاری نژاد باکاردی ابرش تهران شرکت اسب ریس رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمیدرضا حسینی کارما مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 نیوشا نجفی نیا چالیسا بام تهران کالسکه طلایی رد (انصراف کاربر)
0 نیوشا نجفی نیا دیوا روزا بام تهران کالسکه طلایی رد (انصراف کاربر)
0 نیوشا نجفی نیا (دیوا) بام تهران رد (انصراف کاربر)
2 نوشین موسوی نمین گرندیور الوند تهران موسوی رد (انصراف کاربر)
9 میثم یعقوبی امین ویونا آذین صحرا تهران آقای فدایی رد (انصراف کاربر)