لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 قاسم قاسمی ملونی ایندگان تهران امیر همدانی تایید (خارج رده)
2 بهروز ضیایی کاترینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
3 مهراد اختری (پالرمو) شهداء(قصرفیروزه) تهران حسین خانی تایید
4 یوسف انق هیرو کوثر تهران اقای جوانی تایید
6 آرش رحمتی سیمبا اسب ایران البرز کیانوش ولی الله تایید (خارج رده)
7 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء(قصرفیروزه) تهران عامری تایید
8 امیر دادور (اکرینز) شهداء(قصرفیروزه) تهران تایید (خارج رده)
9 مهراد اختری (ترنج) شهداء(قصرفیروزه) تهران کاشانی تایید
11 حسن محمدزاده تیزپا شهداء(قصرفیروزه) تهران روزبهانی تایید (خارج رده)
12 اسماعیل فلاح قنبری رعد کوچک پردیس تهران شهاب کحال زاده تایید
13 یوسف انق وارنامیر کوثر تهران اقای احمدی تایید
15 قاسم قاسمی گیلوما ایندگان تهران علی میرزااقا تایید (خارج رده)
16 بهروز ضیایی بنتلی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
17 مهراد اختری (اِلای) شهداء(قصرفیروزه) تهران روح ا... قاسمی تایید
18 علی کریمی واتینگا اسب ایران اصفهان کریمی تایید (خارج رده)
0 محسن امینی تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی رد (انصراف کاربر)
0 سعید بهبودی هایپیچ وروو چیتگر تهران سعید بهبودی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 ویونا معتمد هاشمی ددی بام تهران یاسمین تهرانی رد (انصراف کاربر)
0 آراد شاهمیری رایمون الوند تهران اقای روشنی فر رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 علی عزیزنیا اکوا بام تهران دکتر سلطانزاده رد (انصراف کاربر)
0 علی عزیزنیا ولنتینو بام تهران دکتر سلطانزاده رد (انصراف کاربر)
0 مسعود مکاری نژاد جونیپر ابرش تهران خانم غازی رد (انصراف کاربر)
0 محمدرضا بهرامی های وی شکوری البرز بهرامی رد (انصراف کاربر)
0 حمیدرضا حسینی کارما مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 فردین عبادی یولسا میثاق تهران سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
10 حمیدرضا علاءالدینی ملورین نزاجا تهران حمید رضا علاءالدینی رد (انصراف کاربر)
14 فردین عبادی آوات میثاق تهران پارسا سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
28 سعید عبدی (آسمان) شهداء(قصرفیروزه) تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)