اسبهای ورزشی

اسبهای ورزشی با جستجو در کادر زیر قابل استعلام و مشاهده است.

اطلاعات اسبها قبلا توسط خود فعالین و ورزشکاران در سامانه ثبت و معرفی شده است.

درصورتیکه اسب ورزشی مورد نظر شما در قبلا ثبت نشده است از طریق ثبت اسب جدید اقدام نمایید.

جستجو از طریق نام اسب به فارسی یا انگلیسی طول حداق 4 حرف و میکروچیپ، شماره پاسپورت، شماره UELN به طور کامل امکانپذیر است.

در صورت اطمینان از اینکه اسب قبلا ثبت نشده است از طریق دکمه ثبت اسب جدید اقدام به معرفی و ثبت در سیستم نموده و سپس آن را به لیست اسبهای منتخب و مورد علاقه خود اضافه نمایید.

جستجو
اسب میکروچیپ جنسیت نژاد رنگ سال تولد پدر/مادر دستورات