اطلاعات اسب - آرژانتینیوس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
جترو ون د دنهوو / Jetro Van De Dennehoeve
میکروچیپ
967000001258237
پاسپورت
056002w00292195
نام فعلی اسب
آرژانتینیوس / Argentinus
نام پدر
داندر ون د زودوو / Thunder Van De Zuuthoeve
نام مادر
آنکارا دی / Uncara D
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
بلژین وارم بلاد - Belgian Warmblood
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1388/02/15 ~ 2009-5-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمد مظفری   (Mohammad Mozafari)
موبایل مالک
0912***6182
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: ثقفی

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمد مظفری
موبایل ثبت کننده:
0912***6182
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)