اطلاعات اسب - طوفان

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گلدن ایر / Goldenair
میکروچیپ
985170003024495
پاسپورت
11393053
نام فعلی اسب
طوفان / Tofaan
نام پدر
ایرامینم / Iraminem
نام مادر
گلدن مری / Golden Mary
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
تروبرد - Thoroughbred
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1391/05/15 ~ 2012-8-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمدعلی سلیم خان   (Mohammadali Salimkhan)
موبایل مالک
0936***7712
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
نزاجا - محل غیر رسمی: نزاجا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمدعلی سلیم خان
موبایل ثبت کننده:
0936***7712
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)