اطلاعات اسب - دلادی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دلادی / De Lady
میکروچیپ
528210002130806
پاسپورت
17130806
نام فعلی اسب
دلادی / Dr Lady
نام پدر
وایت اسنک / Whit Esnake
نام مادر
گلدن لیدی 3 / Goldenlady Iii
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/02/02 ~ 2008-4-21
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
جعفر افضلی   (Jafar Afazali)
موبایل مالک
0912***1438
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: شهدائ

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمد گرایلی
موبایل ثبت کننده:
0912***2017
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)