اطلاعات اسب - سان فین فین

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
سان فین فین / Sun Fin Fin
میکروچیپ
985170002954360
پاسپورت
17954360
نام فعلی اسب
سان فین فین / Sun Fin Fin
نام پدر
فین فین / Fin Fin
نام مادر
لیندرالیتی / Liyandra Lity
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1391/02/15 ~ 2012-5-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
احسانی / Ehsani

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محموداحسانی   (Ehsani)
موبایل مالک
0910***2549
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمد گرایلی
موبایل ثبت کننده:
0912***2017
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)