اطلاعات اسب - دیمبولا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دیمبولا / Dimbola
میکروچیپ
528210002234377
پاسپورت
528003000809435
نام فعلی اسب
دیمبولا / Dimbola
نام پدر
والنبرگ / Wallenberg
نام مادر
بروین / Bruin
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/03/30 ~ 2008-6-19
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سید علی مجتهد زاده   (Sayed Ali Mojtahad Zadeh)
موبایل مالک
0912***0336
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
ثقفی - محل غیر رسمی: ثقفی

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سید علی مجتهد زاده
موبایل ثبت کننده:
0912***0336
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)