اطلاعات اسب - لدی نی لدی مارز

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
لدینی لیمارز / Lidinie Ledimarz
میکروچیپ
981100000534061
پاسپورت
98110000534061
نام فعلی اسب
لدی نی لدی مارز / Ledinie Ledimarz
نام پدر
لدی / Ledi
نام مادر
مارز / Marz
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1384/03/06 ~ 2005-5-27
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
هوشیاری   (Hoshiari)
موبایل مالک
0912***6844
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حسن محمدزاده
موبایل ثبت کننده:
0912***6844
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)