اطلاعات اسب - زلی انته

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
زولی انته / Zoliante
میکروچیپ
528210000544150
پاسپورت
52821000054415
نام فعلی اسب
زلی انته / Zoliante
نام پدر
زولی / Zole
نام مادر
والی / Vali
شناسه والدین
پ: / م:ولي
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1383/05/05 ~ 2004-7-26
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
هلند / Holand

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
هوشیاری   (Hossvare)
موبایل مالک
0912***6844
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حسن محمدزاده
موبایل ثبت کننده:
0912***6844
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)